Ngày 22/5, Thế giới Di động thông qua kế hoạch mua lại 328.789 cổ phiếu, đây là cổ phiếu thu hồi lại từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của những nhân viên đã nghỉ việc theo quy chế phát hành cổ phiếu ESOP và dự kiến thực hiện trong tháng 5 và tháng 6/2024.

Trước đó, MWG đã mua lại hơn 154.000 cổ phiếu quỹ trong tháng 2 và 3/2024 để thu hồi cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc. Đồng thời, Công ty đã thực hiện giảm vốn điều lệ thông qua việc hủy 1,13 triệu cổ phiếu quỹ, từ 14.633,77 tỷ đồng xuống 14.622,44 tỷ đồng.

Lý giải việc giảm 1.132.539 cổ phiếu, Thế giới Di động cho biết Công ty thực hiện tiêu huỷ lượng cổ phiếu quỹ hiện có.

Thế giới Di động muốn mua lại gần 330.000 cổ phiếu từ nhân viên nghỉ việc
Thế giới Di động muốn mua lại gần 330.000 cổ phiếu từ nhân viên nghỉ việc

Được biết, tại thời điểm 31/3/2024, Thế giới Di động đang ghi nhận tổng giá trị cổ phiếu quỹ là 11,33 tỷ đồng, tương ứng sở hữu 1.132.539 cổ phiếu quỹ với giá trung bình 10.000 đồng/cổ phiếu.

MWG đang tiến hành tái cấu trúc toàn diện với hai mũi nhọn chính là giảm nhân sự và giảm số lượng cửa hàng. Kể từ quý IV/2022, MWG đã cắt giảm hơn 7.487 nhân viên, chủ yếu do tự nguyện nghỉ việc, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí.

Bên cạnh đó, MWG cũng đóng cửa những cửa hàng hoạt động kém hiệu quả, tập trung vào các cửa hàng mang lại lợi nhuận cao, giảm tổng số lượng cửa hàng xuống còn 5.596 cửa hàng tính đến cuối quý I/2024.

MWG đang vận hành tổng cộng 5.596 cửa hàng, bao gồm 1.071 cửa hàng Thế Giới Di Động, 2.184 cửa hàng Điện Máy Xanh, 1.696 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 526 nhà thuốc An Khang, 64 cửa hàng Ava Kids và 53 cửa hàng EraBlue.

Về nhân sự: Tại thời điểm 31/3/2024, Thế Giới Di Động ghi nhận còn 60.561 nhân viên, giảm 4.853 nhân viên so với đầu năm (đầu năm ghi nhận 65.414 nhân viên).

Thực tế, đỉnh điểm số lượng viên của Thế Giới Di Động là ngày 30/9/2022 ghi nhận 80.231 nhân viên nhưng tới 31/12/2023 chỉ còn 65.414 nhân viên, giảm 14.817 nhân viên.

Như vậy, chỉ tính tới 30/9/2022 đến 31/3/2024, Thế Giới Di Động đã giảm 24,5% quy mô nhân sự, tương ứng giảm 19.670 người.

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT MWG, cho biết việc cắt giảm nhân sự là một phần của nỗ lực tái cấu trúc toàn diện "giảm lượng - tăng chất" của tập đoàn. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ phần nào kém hiệu quả và có thể giảm được đều sẽ được cắt giảm, áp dụng trên toàn tập đoàn, ở mọi cấp độ nhân viên và tại tất cả các tỉnh thành.

Ông Tài cũng khẳng định MWG thực hiện rất rõ ràng chính sách đối với nhân viên nhằm hướng đến kết quả tốt hơn. Việc giảm nhân sự chủ yếu là do tự nguyện, khi một số nhân viên thấy thu nhập không còn hấp dẫn và tự xin nghỉ việc, còn tỷ lệ sa thải không tự nguyện rất thấp.

Về tình hình kinh doanh trong quý I/2024, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 31.486,5 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 902,97 tỷ đồng, tăng 41,4 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,2%, lên 21,3%.

Được biết, trong giai đoạn bình thường từ quý I/2021 đến quý III/2022, lợi nhuận hàng quý của MWG dao động từ 906,8 tỷ đồng đến 1.562 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp tăng 28,7%, tương ứng tăng thêm 1.498,1 tỷ đồng, lên 6.712,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tài chính tăng 63% lên 585,3 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 26,8% lên 375,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11,4% lên 5.689,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Kết thúc quý đầu năm 2024, Thế giới Di động đã hoàn thành được 37,6% với kế hoạch năm.

Tổng tài sản của MWG tăng 5,7% so với đầu năm, tương ứng với 3.432,3 tỷ đồng, lên 63,543,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 30.244,1 tỷ đồng, chiếm 47,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 20.492,4 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.862,8 tỷ đồng, chiếm 7,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong năm 2024, Thế Giới Di Động đặt kế hoạch doanh thu 125.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.400 tỷ đồng, tăng 13,29 lần so với thực hiện trong năm 2023.