Quyết định nêu rõ, Khu đất đấu giá thuộc địa giới hành chính xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn (thuộc MBQH chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu biệt thự Hùng Sơn - Nam Sầm Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 5267/QĐ-UBND ngày 05/12/2020). Vị trí, ranh giới khu đất đấu giá xác định theo Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 518/TLBĐ, tỷ lệ 1/2000 do Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 25/8/2023.

Diện tích khu đất đấu giá: 28.038,0 m2, trong đó: Diện tích đất tính thu tiền sử dụng đất (Đất thương mại, dịch vụ) là 10.204 m2. Diện tích đất không thu tiền sử dụng đất là 17.834 m2 ; gồm: 6.888 m2 đất cây xanh đơn vị ở và 10.946,0 m2 đất giao thông hạ tầng kỹ thuật. (Diện tích, loại đất theo quy hoạch chi tiết được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5267/QĐ-UBND ngày 05/12/2020 và Trích lục Bản đồ địa chính khu đất số 518/TLBĐ tỷ lệ 1/2000 của Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hoá lập ngày 25/8/2023).

Mục đích, hình thức, thời hạn cho thuê đất bao gồm: Diện tích đất xây dựng công trình thương mại, dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất là10.204 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

Hình thức cho thuê đất theo quy định "Nhà nước cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê". Thời hạn cho thuê đất là 50 năm, tính từ ngày UBND tỉnh ký Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Ngoài ra, diện tích đất xây dựng các hạng mục công trình nhà đầu tư phải bàn giao lại cho địa phương quản lý: 17.834 m2 .

Thanh Hóa: Khu đất vàng 2,8ha xây khách sạn 5 sao tại Sầm Sơn về tay doanh nghiệp địa phương giá hơn 700 nghìn/m2
Khu đất vàng 2,8ha xây khách sạn 5 sao tại Sầm Sơn, Thanh Hóa về tay doanh nghiệp địa phương giá hơn 700 nghìn/m2. Ảnh minh họa

Về hình thức giao đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (người trúng đấu giá không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất này). Người trúng đấu giá phải đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư được duyệt và không được trừ vào tiền thuê đất trúng đấu giá phải nộp; sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng Người trúng đấu giá bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định của pháp luật. Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá. Khu đất đấu giá đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo khớp nối với hạ tầng kỹ thuật bên ngoài phạm vi khu đất đấu giá theo đúng quy hoạch, dự án đầu tư được phê duyệt, thiết kế đô thị được duyệt theo quy định của pháp luật.

Tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).

Tiến độ nộp tiền trúng đấu giá (tiền thuê đất): Người trúng đấu giá nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất (tiền thuê đất) theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện dự án tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và quảng trường biển xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn.

Tài khoản nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo thông báo của cơ quan Thuế.

Trước đó, Ngày 21/12/2023, UBND thành phố Sầm Sơn có Quyết đinh số 4562/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 về việc công bố lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và Quảng trường biển xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn.

Theo Thông báo của UBND thành phố Sầm Sơn, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và Quảng trường biển xã Quảng Hùng, thành phố Sầm Sơn (thời hạn thuê đất 50 năm, thu tiền thu đất 01 lần cho cả thời gian thuê, sau khi trừ đi các chi phí không bao gồm chi phí GPMB): 17.203.097.068 đồng.

Hình thức đấu giá trọn gói toàn bộ diện tích 28.038,0 m2 theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người có mức trả cao nhất tại vòng đấu đó là người trúng đấu giá.

Người có tài sản đấu giá là Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn, diện tích khu đất đấu giá là 28.038,0 m2, trong đó diện tích đất tính thu tiền sử dụng đất (Đất thương mại, dịch vụ) là 10.204 m2.; Diện tích đất không thu tiền sử dụng đất là 17.834 m2; gồm: 6.888 m2 đất cây xanh đơn vị ở và 10.946 m2 đất giao thông hạ tầng kỹ thuật..

Khu đất đấu giá đã hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo khớp nối với hạ tầng kỹ thuật bên ngoài phạm vi khu đất đấu giá theo đúng quy hoạch, dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định.

Ngày 18/1/2024, tại UBND xã Quảng Hùng, TP. Sầm Sơn, Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú chi nhánh Thanh Hóa (Tầng 4, Tòa nhà VCCL, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) đã tổ chức đấu giá cho dự án này.

Tại buổi đấu giá, đấu giá viên công bố có 6 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu giá. Trong đó có 4 doanh nghiệp có trụ sở chính tại thành phố Thanh Hóa, một doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội và 1 doanh nghiệp có trụ sở tại thành phố Sầm Sơn.

Sau 5 vòng trả giá, Công ty TNHH MTV đầu tư Hùng Sơn (trụ sở tại xã Quảng Hùng, Tp. Sầm Sơn) là đơn vị đấu giá thành công với giá trúng được công bố là hơn 20 tỷ đồng, tương đương mức giá trung bình cho toàn khu đất là hơn 700.000 đồng/m2.

Thanh Hóa: Khu đất vàng 2,8ha xây khách sạn 5 sao tại Sầm Sơn về tay doanh nghiệp địa phương giá hơn 700 nghìn/m2
Quyết định số 977/QĐ- UBND UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 12/03/2024, công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất thực hiện dự án tổ hợp khách sạn, dịch vụ thương mại và quảng trường biển xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn cho Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn với số tiền trúng đấu giá là 20 tỷ đồng.

Được biết, Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hùng Sơn có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2802526898 do phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hoá đăng ký lần đầu ngày 25/01/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 01/10/2021.

Địa chỉ trụ sở chính tại thôn 3 xã Quảng Hùng, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá; Người đại diện theo pháp luật của Công ty là ông Vũ Thanh Tuấn, Chủ tịch Công ty