Công ty cổ phần ThaiHoldings lên phương án tỷ lệ thực hiện quyền là 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới). Với tỷ lệ này, tổng số cổ phiếu THD dự kiến phát hành trả cổ tức là 35 triệu cổ phiếu. Thời gian phát hành dự kiến trong quý II - III/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của Công ty tăng thêm 350 tỷ đồng, từ 3,500 tỷ đồng lên mức 3,850 tỷ đồng.

ThaiHoldings (THD) phát hành 35 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
ThaiHoldings (THD) phát hành 35 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022. Ảnh Hương Ly

Về kết quả kinh doanh quý I/2023, THD ghi nhận doanh thu đạt 583 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế giảm 56% so với cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 70,2 tỷ đồng (quý I/2022 đạt hơn 158,7 tỷ đồng).

Nguyên nhân của việc sụt giảm mạnh về lợi nhuận này được THD lý giải do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm trong quý I/2023 do không còn hợp nhất dữ liệu các công ty con. Ngoài ra, có một công ty liên kết của THD ghi nhận lỗ trong quý I (lỗ hơn 18 tỷ đồng). Doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm trong quý I (ghi nhận 12,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái là 85,7 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 85%).

Năm 2023, ThaiHoldings đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.272 tỷ đồng, giảm 20,4% so với thực hiện của năm ngoái và lợi nhuận trước thuế đạt 358 tỷ đồng, giảm 13,5% so với thực hiện của năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 241 tỷ đồng. THD đã đề ra kế hoạch khá thận trọng trước bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay.

Với kết quả đạt được của quý I/2023, THD đã hoàn thành 17,8% kế hoạch năm về doanh thu và 29% kế hoạch năm về lợi nhuận.

ThaiHoldings (THD) phát hành 35 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

Năm 2023, HĐQT ThaiHoldings xác định sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Để đạt được mục tiêu đề ra, công ty tập trung đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số để đổi mới mô hình kinh doanh, tạo ra cơ hội, doanh thu và giá trị mới hiệu quả hơn. Quản lý an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông và nguồn vốn vay.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, lãnh đạo THD cho biết, trong năm 2023 này, Công ty tập trung trọng tâm vào hoạt động tái cơ cấu danh mục đầu tư; duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống, cốt lõi. Thaiholdings đang tiếp cận hơn 10 dự án và doanh nghiệp tiềm năng, có địa bàn tập trung tại các thành phố lớn, trực thuộc Trung ương và các địa phương có thế mạnh về du lịch.

Các dự án tiềm năng mà Thaiholdings đang sở hữu như: Dự án đô thị và nghỉ dưỡng gần 352 ha ở Phú Quốc; 3,5 ha đất vàng tại số 5 - 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội; 2,7 ha đất ở tại Khu đô thị Xuân Thành, thành phố Ninh Bình… đang được triển khai phù hợp với định hướng và tình hình chung của thị trường.

Tính đến hết ngày 31/3/2023, THD ghi nhận tổng tài sản đạt 7969 tỷ đồng, nợ phải trả 1.959 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 6.009 tỷ đồng.