TDH tăng kịch trần sau lệnh hạn chế giao dịch

Theo văn bản từ HOSE, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã chứng khoán: TDH) đã khắc phục được nguyên nhẫn dẫn đến tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Tuy nhiên, cổ phiếu TDH vẫn tiếp tục nằm trong diện cảnh báo vì lỗ lũy kế tính tới ngày 31/12/2022 hơn 688 tỷ đồng, căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022.

Đồng thời, cùng ngày, HOSE đã loại bỏ cổ phiếu TDH thuộc rổ chỉ số VNSmallcap và VNAllshare. Nguyên nhân bởi Nhà Thủ Đức đã vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo.

Trước tình hình trên, mới đây Nhà Thủ Đức đã có công văn gửi HOSE để công bố lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo, hạn chế giao dịch. Theo công ty, kể từ sau khi tiếp nhận điều hành vào cuối năm 2021, ban điều hành mới luôn nỗ lực tái cơ cấu toàn diện công ty.

Tính đến nay đã hơn 18 tháng kể từ ngày cổ phiếu TDH bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, công ty vẫn chấp hành nghiêm chỉnh, không vi phạm bất kỳ quy định nào về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, mã TDH chính thức bị hạn chế giao dịch về thời gian, chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận kể từ ngày 21/10/2021.

Trên thị trường ngày 24/5 giá cổ phiếu THD ở mức 3.240 đồng/cp. Vốn hoá thị trường tương ứng 365 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ lên đến hơn 1.100 tỷ đồng.