Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình lên kế hoạch lãi gấp 3,5 lần

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 với kế hoạch tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng, lần lượt tăng 54% và 261% so với thực hiện trong năm 2021.

Về kế hoạch cổ tức, Công ty dự kiến cổ tức 10% cho năm 2021. Trong đó, 3% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu. Năm 2022, mức cổ tức dự kiến là 5% bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình lên kế hoạch lãi gấp 3,5 lần, Coteccons dự kiến lãi 20 tỷ đồng năm 2022
Ảnh minh họa

Đáng chú ý, HBC sẽ trình phương án phát hành riêng lẻ tối đa 74 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành sẽ do HĐQT lựa chọn song không thấp hơn giá trị sổ sách.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho công ty và thanh toán các khoản nợ vay nhằm giảm áp lực tài chính.

Thời gian dự kiến triển khai phương án phát hành riêng lẻ là năm nay và năm tới. Việc chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế ba năm với nhà đầu tư chiến lược và một năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Đối với chính sách phát hành ESOP, Công ty dự kiến phát hành 1,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng theo Nghị quyết ĐHCĐ tháng 6/2016 và Nghị quyết ĐHCĐ tháng 4/2019;

Phát hành 2,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng theo Nghị quyết ĐHCĐ tháng 4/2017 và Nghị quyết ĐHCĐ tháng 6/2020;

Phát hành 3,75 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng theo Nghị quyết ĐHCĐ tháng 4/2019;

Phát hành 5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng trong năm 2022, công ty ủy quyền cho HĐQT chọn lựa, lập danh sách CBCNV thực hiện chính sách này.

Như vậy, sau khi dồn các đợt phát hành ESOP, năm 2022, Công ty dự kiến phát hành tổng 12,55 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 64,2% so với giá thị trường.

CTCP Xây dựng Coteccons dự kiến lãi 20 tỷ đồng năm 2022

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) đề kế hoạch doanh thu năm nay vào mức 15.010 tỷ đồng, tăng trưởng 165%. Tuy nhiên, lãi sau thuế dự kiến chỉ đạt 20 tỷ đồng, thấp hơn cả năm 2021.

CTD cho biết năm nay sẽ là năm bản lề để Công ty tập trung vào 2 mục tiêu là nâng cao chất lượng hệ thống quản trị công ty và giữ chân nhân tài.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình lên kế hoạch lãi gấp 3,5 lần, Coteccons dự kiến lãi 20 tỷ đồng năm 2022

Cụ thể hơn, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ phương án phát hành ESOP trong năm 2022 và 2023 với giá 10.000 đồng/cp. Năm 2022, đề xuất phát hành 554.785 cp quỹ, chiếm 0,75%/số cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 10.3% tổng số cổ phiếu quỹ).

Năm 2023, đề xuất phát hành 792.550 cp quỹ, chiếm 1,07%/số cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 14.7% tổng số cổ phiếu quỹ). Phương án phát hành ESOP đi cùng với điều kiện chào bán là doanh thu cả năm 2022 đạt tối thiểu 15.000 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết sẽ không chạy theo việc giảm giá để lấy dự án mà chọn chiến lược tối ưu đầu vào và đấu thầu tập trung vào thời điểm, tập trung nhân sự trên đa nền tảng Design & Build, kết cấu, an toàn, giải pháp thi công, công nghệ để thuyết phục chủ đầu tư.

Tính đến hết năm 2021, CTD còn hơn 315 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo đề xuất không chia cổ tức cho năm 2021.

Một trong những nội dung HĐQT Coteccons sẽ trình tại Đại hội sắp tới liên quan đến việc giảm vốn điều lệ.

Trên cơ sở quy định pháp luật về việc Công ty khi thực hiện việc mua lại cổ phiếu của người lao động (ESOP) phải thực hiện giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được công ty mua lại.

Theo đó, vốn điều lệ công ty này sẽ giảm từ mức hơn 792,5 tỷ đồng về mức 788,3 tỷ đồng.