Năm 2023, KIDO đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 tỷ, tăng lần lượt 20% và 76% so với thực hiện năm ngoái.

Theo định hướng năm 2023, KIDO sẽ tách ra theo 4 nhóm ngành trong đó nước mắm là một trong những ngành quan trọng, bên cạnh dầu ăn, kem, bánh kẹo.

Ông Trần Lệ Nguyên, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc KIDO chia sẻ trong cuộc họp cổ đông tháng 12/2022, sắp tới tập đoàn sẽ liên doanh liên kết với các tập đoàn đa quốc gia theo từng ngành nghề, tạo điều kiện cho các tập đoàn giúp kết nối KIDO với thị trường trong và ngoài nước.

Năm 2023 cũng sẽ là năm diễn ra sự thay đổi tách các công ty thành viên của tập đoàn thành các công ty độc lập để dễ kết nối với các công ty đa quốc gia.

Đại diện KIDO chia sẻ thêm, tập đoàn đã ký kết hợp tác chiến lược lâu dài với một tập đoàn lớn từ nước ngoài, không phải là quỹ đầu tư tài chính, đồng thời dự định bán số cổ phiếu quỹ cho họ. Tập đoàn ngoại này sẽ giúp sản xuất các sản phẩm đồng thời hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm của KIDO, chuyển giao công nghệ,… "Đây là cơ hội để KIDO nâng tầm quốc tế", người sáng lập KIDO nói.

KIDO đặt kế hoạch lãi trước thuế cao nhất trong 7 năm
KIDO đặt kế hoạch lãi trước thuế cao nhất trong 7 năm. Ảnh minh họa

Một nội dung đáng chú ý khác là tập đoàn muốn xin điều chỉnh phương án chia cổ tức đặc biệt cho năm 2022. Trước đó, cổ đông đã thông qua mức chia tiền mặt tỷ lệ 50% (5.000 đồng cho mỗi cổ phiếu), tương ứng số tiền cần thanh toán 1.285 tỷ đồng.

Tuy nhiên căn cứ vào tình hình thực tế cũng như các kế hoạch đầu tư mới, HĐQT trình cổ đông xem xét điều chỉnh tỷ lệ cổ tức đặc biệt tối đa là 10% bằng tiền (1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu), tương ứng số tiền chi tối đa chỉ còn 267 tỷ đồng.

Nguồn tiền để chia cổ tức sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối năm 2022 (tổng giá trị 1.619 tỷ đồng). Thời gian dự kiến thực hiện trong quý III-IV/2023, sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

Về kế hoạch cổ tức cho năm 2023, tập đoàn hàng tiêu dùng này dự kiến chi trả ở mức 6% bằng tiền (600 đồng cho mỗi cổ phiếu).

Lãnh đạo Kido còn xin điều chỉnh phương án thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, từ nguồn vốn chủ sở hữu sang nguồn cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, công ty dự kiến sử dụng toàn bộ 22,5 triệu cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:8,42. Lượng cổ phiếu này sẽ được tự do chuyển nhượng, thời gian thực hiện vào cuối năm nay.

Theo định hướng năm 2023, lãnh đạo Kido từng cho biết doanh nghiệp sẽ tập trung vào 4 mảng chiến lược là dầu ăn, kem, bánh kẹo và nước chấm.

Năm 2023 cũng sẽ là năm diễn ra sự thay đổi tách các công ty thành viên của tập đoàn thành các công ty độc lập để dễ kết nối với các công ty đa quốc gia. Kido còn tìm kiếm đối tác chiến lược để nhận chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường quốc tế...