ập đoàn Hoa Sen trình cổ đông xem xét chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ sẽ chuyển đổi thành Công ty CP Ống thép Hoa Sen do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ, đơn vị sẽ tiếp nhận toàn bộ hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ống thép, thời gian và lộ trình triển khai dự kiến từ 1 đến 5 năm.
Dự kiến, Tập đoàn Hoa Sen trình cổ đông xem xét chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ sẽ chuyển đổi thành Công ty CP Ống thép Hoa Sen do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ, đơn vị sẽ tiếp nhận toàn bộ hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ống thép, thời gian và lộ trình triển khai dự kiến từ 1 đến 5 năm.

Vừa qua, Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (MCK HSG) đã cập nhật, bổ sung văn kiện đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên niên độ tài chính 2023-2024 (dự kiến diễn ra vào ngày 18/3/2024 tại TP HCM). Nhà sản xuất tôn mạ lớn nhất Việt Nam đã bổ sung tờ trình về việc thông qua chủ trương mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen muốn trình cổ đông thông qua tổng mức đầu tư tối đa đối với các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới được lựa chọn mở rộng là không quá 5.000 tỷ đồng. Chi tiết giá trị đầu tư cụ thể ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định và triển khai thực hiện.

Chủ trương này nhằm mục đích nắm bắt các cơ hội để mở rộng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và mở rộng quy mô, tạo tiền đề cho những bước phát triển vững mạnh trong tương lai. Cụ thể, Hoa Sen dự định nghiên cứu, xúc tiến, triển khai đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới có tiềm năng và khả thi, bao gồm nhưng không giới hạn trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh sau: tài chính; ngân hàng; chứng khoán; bảo hiểm; bất động sản; cơ khí chính xác; cơ khí chế tạo; công nghệ bán dẫn; phát triển dự án văn phòng, nhà ở, khu dân cư, khu đô thị; giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe; du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng; thâu tóm – sáp nhập (M&A); văn hóa; nghệ thuật, biểu diễn, tổ chức sự kiện...

Bên cạnh đó, tập đoàn Hoa Sen cũng đưa ra phương án phát hành cổ phiếu ESOP, dự kiến phát hành 5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp. Đây là mức giá khá “mềm” khi thấp hơn 55% so với thị giá HSG trên sàn chứng khoán hiện nay. Lô cổ phiếu này sẽ được phát hành cho các cán bộ lãnh đạo, quản trị, điều hành và cán bộ quản lý, nhân sự chủ chốt khác thuộc Tập đoàn và hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian dự kiến thực hiện kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua chủ trương cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo gần nhất. Trong trường hợp đối tượng phát hành không mua hết số cổ phiếu được phân bổ, HĐQT sẽ quyết định phân phối số cổ phiếu còn lại cho các đối tượng khác do HĐQT lựa chọn với mức giá không thấp hơn mức giá phát hành.

Theo những tài liệu đã được công bố trước đó, trong niên độ tài chính này, Tập đoàn Hoa Sen đã lên hai kịch bản kinh doanh, cụ thể:

Kịch bản 1, doanh nghiệp đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt hơn 1,62 triệu tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ; doanh thu đạt 34.000 tỷ đồng, tăng 7,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng, gấp hơn 12 lần so với thực hiện trong niên độ 2022 - 2023.

Kịch bản 2, doanh nghiệp tham vọng sản lượng tiêu thụ có thể lên tới 1,73 triệu tấn, tăng 20,7% so với cùng kỳ; doanh thu ở mức 36.000 tỷ đồng, tăng 13,7%; lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, gấp 16 lần niên độ trước.

Doanh nghiệp cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức cho niên độ 2022-2023 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt.

Bên cạnh đó, chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hoá mảng sản xuất kinh doanh ống thép cũng là môt nội dung đáng chú được bổ sung. Cụ thể, theo văn kiện Công ty CP Nhựa Hoa Sen sau khi nhận chuyển giao mảng sản xuất kinh doanh nhựa đã đi vào hoạt động hiệu quả, được định hướng sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán trong tươg lai.

Cũng vì vậy, Tập đoàn Hoa Sen trình cổ đông xem xét chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ sẽ chuyển đổi thành Công ty CP Ống thép Hoa Sen do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ, đơn vị sẽ tiếp nhận toàn bộ hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ống thép, thời gian và lộ trình triển khai dự kiến từ 1 đến 5 năm. Sau khi Ống thép Hoa Sen hoàn tất việc tiếp nhận mảng sản xuất ống thép và đi vào hoạt động ổn định, có lợi nhuận, Tập đoàn sẽ trình cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết.

Tại phiên giao dịch sáng 1/3, cổ phiếu HSG đang ở mức 23,050 đồng/cp, tăng 1,32% so với tham chiếu.