Cụ thể, Hoa Sen Group đã có hành vi hạch toán không đúng doanh thu, chi phí, thu nhập khác niên độ 2020-2021 dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng (GTGT) thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp vào ngân sách nhà nước là 2,08 tỷ đồng.

Về hình thức xử phạt, HSG bị phạt tiền gần 416 triệu đồng và phải nộp thêm tiền chậm nộp thuế GTGT và thuế TNDN hơn 317 triệu đồng. Như vậy, tổng tiền truy thu và phạt là 2,81 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 24/2, Hoa Sen Group nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Tài chính số tiền là 2,08 tỷ đồng phát hiện qua thanh tra tài chính nên tổng cộng số tiền còn phải nộp là hơn 733 triệu đồng.

Trước đó, ngày 10/3 vừa qua, Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên niên độ tài chính 2022 - 2023 để thông qua 2 kế hoạch kinh doanh.

Trong đó, ở phương án lạc quan, tập đoàn đặt mục tiêu sản lượng đạt 1.630.000 tấn; doanh thu đạt 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng. Ở phương án còn lại, tập đoàn dự mang về 34.000 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng lợi nhuận.

Tập đoàn Hoa Sen bị phạt và truy thu thuế gần 3 tỷ đồng
Tập đoàn Hoa Sen bị phạt và truy thu thuế gần 3 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Tại đại hội, cổ đông Hoa Sen đã thông qua chủ trương chuyển đổi một đơn vị thành Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen để tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của mảng nhựa. Đồng thời cũng thành lập mới Công ty Cổ phần Phân phối Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen (gọi tắt là Hoa Sen Home) để tiếp nhận toàn bộ hoạt động kinh doanh của mảng phân phối và bán lẻ.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ định hướng trong 2 năm tới, khi điều kiện chín muồi thì Hoa Sen có thể tiến hành IPO 2 công ty con trên. Với nguồn thặng dư và lợi nhuận chưa phân phối thì tập đoàn sẽ tiếp tục tích lũy, mục tiêu đến lúc IPO công ty nhựa và bán lẻ thì sẽ chia nguồn thặng dư cho cổ đông để mua cổ phiếu IPO.

"Nếu thành công thì quy mô Hoa Sen Home sẽ gấp nhiều lần Hoa Sen hiện nay, cởi áo giáp bằng thép để mặc áo mới. Đây là điều tốt nhất, nỗ lực cuối cùng tôi để lại cho cổ đông trước khi rời khỏi tập đoàn", ông Vũ chia sẻ.

Về phương án phân chia lợi nhuận, Hoa Sen dự trả cổ tức của niên độ tài chính 2021 - 2022 bằng cổ phiếu với tỉ lệ tối đa 3%, nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2022