Tập đoàn FLC chuyển nhượng hơn 400 triệu cổ phần tại Bamboo Airways cho ông Lê Thái Sâm

Theo đó, Hội đồng quản trị FLC đã thông qua giao dịch với bên liên quan là ông Lê Thái Sâm - thành viên Hội đồng quản trị công ty; thông qua dự thảo hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng cổ phần Bamboo Aiways thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC cho ông Lê Thái Sâm (thường trú tại quận 5, TP.HCM).

Hợp đồng này được lập theo chủ trương chuyển nhượng cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC phê duyệt và theo đề xuất của Tổng Giám đốc FLC tại tờ trình ngày 5/5.

Tính đến tháng 3/2023, số tiền FLC đang đầu tư vào Bamboo Airways là 4.015 tỷ đồng (tức 401,5 triệu cổ phiếu BAV), tương đương 21,7% vốn điều lệ 18.500 tỷ đồng của hãng hàng không này.

Theo đó, Hội đồng quản trị FLC thông qua dự thảo văn bản thỏa thuận và các phụ lục đính kèm liên quan đến việc ông Lê Thái Sâm sẽ tài trợ không hoàn lại cho FLC một khoản tiền để FLC thực hiện các nghĩa vụ tài chính đến hạn và/hoặc giải chấp các tài sản thuộc sở hữu của FLC đang được cầm cố, thế chấp.

Ngoài ra, FLC còn thông qua việc ủy quyền toàn bộ, và không hủy ngang trong mọi trường hợp quyền cổ đông của Tập đoàn FLC tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bamboo Airways cho ông Lê Thái Sâm, tương ứng với toàn bộ số cổ phần BAV mà FLC đang sở hữu.

FLC cũng thông qua việc thanh lý hợp đồng vay vốn, việc thanh toán bù trừ công nợ giữa Tập đoàn FLC với ông Lê Thái Sâm, giữa FLC và bà Cao Ngọc Kim Ngân.

Được biết, Ông Lê Thái Sâm là thành viên Hội đồng quản trị FLC từ tháng 7/2022 - sau thời điểm ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch FLC bị bắt giam vì tội thao túng giá chứng khoán. Đến tháng 8/2022, ông Sâm tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị Bamboo Airways.

Ông Lê Thái Sâm tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân TPHCM năm 1986, có hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, thương mại dịch vụ, tài chính - ngân hàng. Ông Sâm từng là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIG), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sắt thép Cửu Long.

Tại báo cáo tài chính quý III/2022 của FLC, tính đến ngày 30/9/2022, ông Sâm là một trong những chủ nợ lớn của tập đoàn này. Ông Sâm cho FLC vay 621 tỷ đồng qua 4 hợp đồng tín chấp, từ tháng 4 đến tháng 6/2022.