Trong đó, Tập đoàn Đất Xanh báo lỗ ròng gần 496 tỷ đồng, lỗ thêm 63,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 14,77% so với báo cáo tự lập.

Doanh nghiệp có thuyết minh nguyên nhân lỗ thêm 63,8 tỷ đồng do việc gia tăng các khoản lập dự phòng nợ phải thu từ một số đơn vị trong cùng hệ thống.

Trong năm 2020, Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt 2.890,7 tỷ đồng, giảm 50,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ tới 495,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1.216,5 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ 53% lên 64,8%.

Tập đoàn Đất Xanh lần đầu báo lỗ sau 15 năm
Tập đoàn Đất Xanh lần đầu báo lỗ sau 15 năm.

Đất Xanh giải trình nguyên nhân dẫn đến chênh lệch lợi nhuận gần 15% giữa hai báo cáo chủ yếu do việc tăng các khoản lập dự phòng nợ phải thu từ một số đơn vị trong cùng hệ thống. Chi phí dự phòng thuộc chi phí quản lý doanh nghiệp trong báo cáo kiểm toán ghi nhận gần 87 tỷ đồng, trong khi ở báo cáo tự lập chỉ ghi nhận xấp xỉ 39 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản của DXG đã tăng hơn 17% so với đầu năm, lên hơn 23 ngàn tỷ đồng. Trong đó, tiền, tương đương tiền gấp hơn 2 lần cuối năm 2019, đạt gần 1.8 ngàn tỷ đồng. Hàng tồn kho ghi nhận tăng hơn 50%, lên hươn 10 ngàn tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối năm 2020 của DXG cũng tăng hơn 34% nhờ các khoản vay nợ tài chính tăng lần lượt 95% đối với các khoản ngắn hạn và 16% đối với các khoản dài hạn.

Năm 2020, doanh thu của DXG đạt 2.899 tỷ đồng, giảm một nửa so với năm 2019. Nguồn thu chủ yếu đến từ dịch vụ bất động sản (1.932 tỷ đồng) và từ các hợp đồng xây dựng (530 tỷ đồng).

Trong khi tổng doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, chi phí tài chính lại tăng mạnh. Doanh nghiệp lỗ từ khoản đầu tư tài chính 526 tỷ đồng; chi phí lãi vay cũng tăng từ 199 tỷ đồng lên 309 tỷ.

Bên cạnh đó, khoản lãi 149 tỷ đồng từ công ty liên kết năm 2019 thành lỗ 11 tỷ trong năm 2020; khoản lãi 2.310 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh cũng thành lỗ 4 tỷ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Đất Xanh âm 496 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp báo lỗ kể từ năm 2006.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Đất Xanh đạt 23.311 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu kỳ. Mức tăng chủ yếu đến từ tiền và các khoản tương đương tiền (tăng từ 793 tỷ đồng lên 1.780 tỷ); hàng tồn kho (tăng từ 6.791 tỷ đồng lên 10.252 tỷ) và tài sản dở dang dài hạn (tăng từ 75 tỷ đồng lên 645 tỷ).

Trong hàng tồn kho, Đất Xanh có hơn 9.620 tỷ đồng bất động sản dở dang, tập trung chủ yếu tại dự án Gem Sky World với 3.553 tỷ đồng, Gem Riverside 1.558 tỷ và Opal Boulevard 1.199 tỷ.

Doanh nghiệp cho biết trong năm đã vốn hóa chi phí đi vay với tổng số tiền 359 tỷ đồng, con số của năm trước là 144 tỷ. Các khoản chi phí đi vay này liên quan đến các khoản vay nhằm tài trợ cho việc xây dựng và phát triển các dự án bất động sản đang triển khai.

Tập đoàn Đất Xanh
Tập đoàn Đất Xanh liên tiếp báo lỗ.

Bên cạnh đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong năm 2020 tiếp tục âm tới 780,2 tỷ đồng, cùng kỳ âm 1.645,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục huy động dòng tiền từ hoạt động tài chính để bù đắp thâm hụt vốn kéo dài, chủ yếu là tăng vay nợ và huy động vốn từ cổ đông.

Nếu nhìn rộng ra, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp liên tục âm kéo dài, năm 2017 âm 1.054,1 tỷ đồng, năm 2018 âm 931,8 tỷ đồng, năm 2019 âm 1.645,8 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu DXG của Đất Xanh đang trong giai đoạn xấp xỉ mức cao nhất kể từ khi niêm yết.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/3, cổ phiếu DXG đạt 25.400 đồng/cổ phiếu, khối lượng khớp lệnh đạt 6,5 triệu đơn vị.