Sáng ngày 5/4, CTCP Tập đoàn C.E.O (HNX: mã chứng khoán CEO) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Báo cáo tại Đại hội, ông Vũ Anh Hà - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông cho biết, tổng số cổ đông của công ty là 57.398 người, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 514.678.760 cổ phần.

Tính đến 9 giờ, Đại hội có sự tham dự của 228 cổ đông (cả trực tiếp và ủy quyền), đại diện cho 174.887.094 cổ phần, chiếm 33,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Do đó, ĐHĐCĐ không đủ điều kiện tiến hành.

Tập đoàn C.E.O đại hội cổ đông 2024 bất thành

Đây không phải lần đầu C.E.O tổ chức đại hội cổ đông bất thành. Năm 2023, C.E.O cũng không thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày 30/6, do tổng số cổ phần mà cổ đông đại diện tham dự đại hội của C.E.O chỉ ghi nhận 91,1 triệu cổ phần, tương ứng chiếm tỉ lệ 35,42% tổng số cổ phần biểu quyết.

Sau đó, ngày 25/7/2023, Tập đoàn C.E.O mới tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2024, đối với lĩnh vực bất động sản, năm 2023, C.E.O tập trung triển khai các dự án trọng điểm. Cụ thể, thúc đẩy một số dự án tại Hà Nội, Phú Quốc, Quảng Ninh, Khánh Hoà và một số địa phương khác. Đẩy mạnh thi công dự án khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea (Quảng Ninh). Đến ngày 16/5/2023 tập đoàn tổ chức lễ cất nóc dự án này. Dự kiến, dự án sẽ được khai trương và vận hành vào dịp 30/4/2024.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của tập đoàn dự kiến tổng doanh thu hợp nhất là 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 150 tỷ đồng.

Về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2, phía Tập đoàn C.E.O cho biết sẽ thực hiện sớm nhất theo đúng quy định của pháp luật, dự kiến trong tháng 5/2024.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, Tập đoàn C.E.O ghi nhận hơn 1.393 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt 153 tỷ đồng, đều giảm 45% so với năm 2022.

Tính đến ngày 31/12/2023, giá trị hàng tồn kho của C.E.O Group đạt 1.272 tỷ đồng, giảm 95 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Song, chi phí xây dựng dở dang tăng 27% lên 1.540 tỷ đồng, chủ yếu tại Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City và Khu du lịch Green Hotel & Resort.

Về nợ phải trả của doanh nghiệp là 3.186 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 2.480 tỷ đồng và nợ dài hạn là 706 tỷ đồng. Cụ thể, tổng dư nợ đi vay giảm 29% xuống hơn 821 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp đã vay gần 559 tỷ đồng và trả nợ gốc hơn 902 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng từ 3.719 tỷ đồng lên 6.234 tỷ đồng. Tổng cộng tài sản của Tập đoàn CEO đạt 9.421 tỷ đồng. Trong năm 2023, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 2.196 tỷ đồng.