Sóc Sơn (Hà Nội): Mời gọi nhà đầu tư vào cụm công nghiệp bán dẫn rộng hơn 66ha
Huyện Sóc Sơn mời gọi nhà đầu tư vào cụm công nghiệp bán dẫn rộng hơn 66ha

UBND huyện Sóc Sơn vừa có thông báo về việc tiếp tục lựa chọn chủ đầu tư thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thành lập Cụm công nghiệp Mai Đình tại xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). Thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài đến ngày 31/5/2024.

Theo đó, Cụm công nghiệp Mai Đình có quy mô dự kiến 66,54ha. Trong đó, đất cụm công nghiệp 61,275 ha; đất hành lang bảo vệ đường 3A và đường liên xã (từ đường 3A vào thôn Song Mai Đoài) 3,962ha; công trình công cộng khu vực 1,303ha).

Ranh giới dự án: phía Bắc đến hết phạm vi đường liên xã (từ đường 3A vào thôn Song Mai Đoài); phía Tây giáp kênh tưới Đồng Quan; phía Đông giáp đường 3A; phía Nam giáp thôn Mai Nội, xã Mai Đình.

Ngành nghề dự kiến: công nghiệp phụ trợ, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin, công nghiệp nhẹ, công nghiệp công nghệ cao, cơ khí, lắp ráp - sản xuất ô tô, thiết bị điện.

Căn cứ các văn bản, quyết định của Bộ Công Thương, UBND TP Hà Nội, Sở Công Thương về việc kêu gọi chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thành lập cụm công nghiệp Mai Đình, UBND huyện Sóc Sơn thông báo về việc tiếp tục lựa chọn chủ đầu tư thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thành lập cụm công nghiệp Mai Đình.

Theo đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức có tư cách pháp lý, có năng lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp gửi văn bản đề nghị làm chủ đầu tư (có cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và chịu mọi chi phí, rủi ro nếu không được chấp thuận); kèm theo hồ sơ đề nghị thành lập cụm công nghiệp Mai Đình đến UBND huyện Sóc Sơn để tổng hợp, làm cơ sở báo cáo Sở Công Thương, UBND TP Hà Nội xem xét, lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Mai Đình.

Nhà đầu tư có văn bản cam kết nếu được lựa chọn sẽ có trách nhiệm hoàn trả kinh phí đã đầu tư dự án theo quy định của pháp luật và đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho lao động địa phương và đăng ký kê khai, nộp thuế tại huyện Sóc Sơn. Thực hiện các hoạt động đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ nay đến ngày 31/5/2024.