So Giao duc va Dao tao Ha Noi de xuat cho hoc sinh di hoc lai tu 10/7 hinh anh 1

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hay Sở vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, đồng ý cho học sinh, học viên các cấp học, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên; trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố tiếp tục đến trường học trở lại. Thời gian đi học trở lại là từ ngày 10/7 đến ngày 24/7.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc cho học sinh đi học trở lại nhằm hoàn thành các nhiệm vụ công tác của năm học 2020-2021 phải tạm dừng để bảo đảm cho công tác phòng chống dịch.

Trước và trong thời gian học sinh trở lại trường, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chức năng./.