Sacombank chi 1.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn
Sacombank chi 1.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn. Ảnh minh họa

Cụ thể: Ngày 20/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: Mã chứng khoán STB). Theo đó, vào ngày 18/4, Sacombank đã mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã STBL2225001.

STBL2225001 được phát hành vào ngày 18/4/2022 và có thời hạn 3 năm đến ngày 18/4/2025. Lãi suất cố định là 3,6%/năm.

Động thái mua lại trái phiếu của Sacombank đi cùng việc một khoản trái phiếu Công ty Quản lý tài sản (VAMC) vẫn đang được neo trên bảng cân đối kế toán của STB trong nhiều năm khiến room tăng trưởng tín dụng của ngân hàng bị hạn chế và phải dành ra một phần lớn lợi nhuận nhằm trích lập dự phòng cho khoản trái phiếu này.

Theo phân tích của Chứng khoán MB, trong giai đoạn 2015-2022, tổng chi phí trích lập dự phòng cho khoản trái phiếu VAMC trung bình chiếm khoảng 63% tổng chi phí trích lập dự phòng của Sacombank. Đặc biệt trong năm 2022, tỷ lệ này là 97,1%.

Cũng trong giai đoạn này, tăng trưởng tín dụng của STB chỉ đạt trung bình 13%.

"Chúng tôi kỳ vọng trong năm 2023, STB sẽ hoàn thành việc xử lý khoản trái phiếu này và có thể trích tối đa thêm khoảng 4,8 nghìn tỷ đồng cho dự phòng trái phiếu VAMC. Kể từ sau năm 2023, STB có thể tiết kiệm hàng năm trung bình khoảng 1 nghìn tỷ đồng cho chi phí trích lập", Chứng khoán MB phân tích.