Theo đó, quý II/2022, RAL ghi nhận doanh thu đạt 1.345,95 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 89,22 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 26,3% về còn 26,2%.

Rạng Đông (RAL) lợi nhuận tăng 11,6% trong quý II/2022, dòng tiền kinh doanh vẫn âm nặng

Lợi nhuận gộp tăng 17,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 52,08 tỷ đồng lên 353,13 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 34,4%, tương ứng tăng thêm 4,46 tỷ đồng lên 17,44 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 18,2%, tương ứng tăng thêm 34,26 tỷ đồng lên 222,91 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Công ty Rạng Đông ghi nhận doanh thu đạt 3.127,96 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 217,75 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của RAL ghi nhận âm 582 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 205,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 330,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 907,7 tỷ đồng, chủ yếu là phát hành thêm cổ phiếu. Như vậy, trong kỳ, Công ty đã tăng huy động vốn từ cổ đông để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và phục vụ mở rộng đầu tư.

Rạng Đông (RAL) lợi nhuận tăng 11,6% trong quý II/2022, dòng tiền kinh doanh vẫn âm nặng

Doanh nghiệp lý giải kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quý II/2022 tăng so cùng kỳ là do: việc phát triển hệ thống truyền thông số, mở rộng thương mại điện tử phù hợp môi trường kinh tế số, từng bước trải nghiệm khách hàng và đưa công ty tiến gần hơn người dùng cuối; chuyển từ công ty cung cấp sản phẩm sang Công ty cung cấp hệ thống giải pháp hệ sinh thái sản phẩm có hàm lượng tri thức cao, kèm theo dịch vụ đồng bộ, trọn gói và thực hiện mô hình kinh doanh tại trong khung mô hình kinh doanh số DBM.

Năm nay, Rạng Đông đặt kế hoạch doanh thu 5.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 345 tỷ đồng. Cổ tức 50% bằng tiền mặt, tức mỗi cổ phiếu nhận được 5.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức chia làm 2 đợt, đợt 1 tháng 9/2022 trả 25%, đợt 2 tháng 4/2023 trả nốt 25%.

Tháng 6 vừa qua, công ty đã trả cổ tức đợt 2/2021 với tỷ lệ 25% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Trước đó, RAL đã chi trả tạm ứng cổ tức 2021 đợt 1 ngày 7/1, cũng với tỷ lệ 25%.

Trước đó, năm 2021, Rạng Đông thu về 5.709,1 tỷ đồng doanh thu và 398,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 16% và 18,5% so với cùng kỳ. Đơn vị lý giải mức tăng trưởng này là do công ty ứng dụng ERP (Enterprise Resource Planning - hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, công ty ứng dụng I4.0 để sản xuất những sản phẩm và hệ thống các giải pháp chiếu sáng xanh và chiếu sáng nhân tạo nông nghiệp công nghệ cao.

Trên thị trường, cổ phiếu RAL đang giao dịch ở giá 95.700 đồng, vùng thấp nhất từ tháng 11/2020. Mức đỉnh của mã này là 175.000 đồng (tháng 4/2021).