Theo thông tin từ Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 3, cả nước có 14.221 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 145.665 tỷ đồng, giảm 0,6% về số doanh nghiệp và giảm 24,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 10,2 tỷ đồng, giảm 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 6.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 46,2%.

Tính chung quý I/2023, cả nước có gần 34.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, gấp 1,1 lần mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (29.767 doanh nghiệp) nhưng giảm 2% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 23.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong ba tháng đầu năm 2023 lên gần 57.000 doanh nghiệp, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Bình quân một tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 42.900 doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; gần 12.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 13%; 4.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,5%.

Nhìn chung, trong quý I/2023 có 60.241 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy,bình quân mỗi tháng 20.080 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguồn: Tổng cục Thống kê
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Theo khu vực kinh tế, quý I/2023 có 330 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 36,4% so với cùng kỳ năm trước; 8.100 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 9,6%; 25.400 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 1,5%.

Trong các ngành, doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản có sự giảm sút mạnh nhất với 940 doanh nghiệp, giảm 63% so với quý I/2022, cùng với đó là giải thể 341 doanh nghiệp, tăng hơn 30% (thể hiện trong biểu đồ dưới đây).

Các ngành khai khoáng; vận tải kho bãi; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất phân phối, điện, nước, gas; xây dựng cũng đều ghi nhận sự sụt giảm các doanh nghiệp thành lập mới.

Ngược lại, cùng với sự mở cửa và phát triển của du lịch, 1.537 doanh nghiệp ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống được mở mới, tăng 19%, trong khi chỉ giải thể 232 doanh nghiệp, tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Tính chung quý 1/2023, cả nước có gần 34 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 310.3 ngàn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 212.3 ngàn lao động, giảm 2% về số doanh nghiệp, giảm 34.1% về vốn đăng ký và giảm 12.8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2023 đạt 9.2 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu tính cả 446.4 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 10.6 ngàn doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2023 là 756.7 ngàn tỷ đồng, giảm 35.8% so với cùng kỳ năm 2022.

Số doanh nghiệp bất động sản giải thể trong quý đầu năm 2023 tăng hơn 30%
Số doanh nghiệp bất động sản giải thể trong quý đầu năm 2023 tăng hơn 30%. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 23 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm lên gần 57 ngàn doanh nghiệp, giảm 5.4% so với cùng kỳ năm 2022. Bình quân mỗi tháng có gần 19 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, quý 1/2023 có 330 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 36.4% so với cùng kỳ năm trước; 8.1 ngàn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 9.6%; 25.4 ngàn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 1.5%.