Cụ thể, đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, hoàn thành 14 dự án với 5.909 căn, số lượng dự án bằng khoảng 50% so với quý IV/2022. Cụ thể, tại miền Bắc có 9 dự án với 5.679 căn; tại miền Trung có 3 dự án với 137 căn; tại miền Nam có 2 dự án với 93 căn.

Đang triển khai xây dựng 698 dự án với 398.592 căn, số lượng dự án đạt 149,79% so với quý IV/2022. Cụ thể, tại miền Bắc có 435 dự án với 287.096 căn, tại miền Trung có 157 dự án với 61.565 căn, tại miền Nam có 106 dự án với 49.931 căn.

Được cấp phép mới 17 dự án với 7.187 căn, cụ thể tại miền Bắc có 9 dự án, tại miền Trung có 5 dự án, tại miền Nam có 3 dự án. Đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai có 52 dự án với 23.690 căn, số lượng dự án bằng khoảng 88,14% so với quý IV/2022.

Qua số liệu tổng hợp của các địa phương có báo cáo cho thấy nguồn cung về nhà ở thương mại trong quý I/2023 vẫn còn hạn chế và có xu hướng giảm so với quý IV/2022. Theo đó, số lượng dự án được cấp phép mới trong quý là 17 dự án so với 22 dự án của quý IV/2022 và 39 dự án của quý I/2022; số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai là 52 dự án so với 59 dự án của quý IV/2022 và 56 dự án của quý I/2022; số lượng dự án hoàn thành trong quý là 14 dự án so với 28 dự án của quý IV/2022.

Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở, hoàn thành 11 dự án với 1.237 ô đất nền. Đang triển khai xây dựng: có 248 dự án với 66.523 ô đất nền. Được cấp phép mới có 06 dự án với 309 ô đất nền.

Đối với dự án nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, trong quý I, cả nước có 01 dự án nhà ở xã hội với quy mô 300 căn hộ được cấp phép mới; có 5 dự án với quy mô 1.908 căn đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai; có 4 dự án với quy mô 934 căn hộ đã hoàn thành xây dựng.

Trong quý I/2023 đã có 17 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới. Ảnh minh họa
Trong quý I/2023 đã có 17 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, có 397 dự án đang triển khai xây dựng với quy mô 453.426 căn trong đó, đang triển khai xây dựng 152 dự án với quy mô 153.426 căn; đang thực hiện thủ tục đầu tư 245 dự án với quy mô 300.000 căn.

Đối với dự án du lịch nghỉ dưỡng và văn phòng kết hợp lưu trú, hoàn thành: có 8 dự án với 3.385 căn, gồm: 2.458 căn hộ du lịch, 680 căn biệt thự du lịch và 247 căn văn phòng kết hợp lưu trú. Đang triển khai 56 dự án với 25.368 căn, gồm: 20.470 căn hộ du lịch, 4.616 căn biệt thự du lịch và 282 căn văn phòng kết hợp lưu trú. Được cấp phép mới 01 dự án.

Cũng theo số liệu Bộ Xây dựng mới công bố, tổng lượng tồn kho bất động sản trong quý I vào khoảng 18.808 căn, nền bao gồm chung cư, riêng lẻ, đất nền. Trong đó, chung cư 2.572 căn; nhà ở riêng lẻ 9.123 căn; đất nền 7.113 nền. Tỷ trọng tồn kho chủ yếu ở loại bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền của các dự án.

Tại báo cáo vừa gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Xây dựng cho biết hiện các doanh nghiệp đang gặp các khó khăn liên quan đến pháp lý, vốn, phát hành trái phiếu…

Trong đó, Bộ Xây dựng cho rằng đối với khó khăn liên quan đến pháp luật về đất đai thì nhiều dự án gặp khó, chậm xây do quy định về phương pháp định giá đất rất khó xác định đâu là giá "thị trường". Bộ Xây dựng cho hay vướng về giá đất này chiếm trên 50% vướng mắc của các dự án.

Ngoài ra, nhiều trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện và các vướng mắc khác liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cổ phần hóa doanh nghiệp, giao đất, đất công xen cài trong dự án…

Đối với khó khăn liên quan đến pháp luật về quy hoạch, Bộ Xây dựng cho hay trường hợp quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhưng không phù hợp với quy hoạch cấp trên nên phải rà soát, điều chỉnh, cập nhật theo quy định… Ngoài ra, các dự án cũng gặp khó liên quan đến pháp luật về nhà ở, đô thị và xây dựng.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng cho hay tính đến nay, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã nhận được 58 văn bản báo cáo liên quan đến 115 dự án bất động sản. Trong đó, Novaland có 6 dự án, Hưng Thịnh có 44 dự án, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) có 16 dự án.

Theo Bộ Xây dựng, tổ công tác đã nghiên cứu, rà soát và xử lý theo thẩm quyền 50 kiến nghị, trong đó đã gửi 48 văn bản tới UBND các tỉnh, thành phố và 2 văn bản gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết theo thẩm quyền.