Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco) cũng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2016, năm 2018, năm 2019, năm 2020 theo quy định.

Thêm nữa, Pinaco cũng có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Công ty bị phạt số tiền hơn 360,3 triệu đồng. Trong đó, phạt hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu nhưng không dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp 6,5 triệu đồng; phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp gần 353,8 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Công ty bị truy thu số tiền thuế gần 2,17 tỷ đồng và số tiền chậm nộp tiền thuế gần 864,9 triệu đồng; giảm khấu trừ 9,1 tỷ đồng. Cơ quan thuế đề nghị Pinaco khai điều chỉnh số thuế giảm khấu trừ vào hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế nhận được quyết định này.

Như vậy tính chung Pinaco phải giảm khấu trừ 9,1 tỷ đồng tiền thuế; bị truy thu thuế và phạt tổng cộng gần 3,4 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Pinaco ghi nhận doanh thu đạt 1.873,68 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 123,71 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Pinaco đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 3.780 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 195 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 123,5 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 63,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 213,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 46,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 88,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 279,1 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Được biết, cổ phiếu Pinaco niêm yết trên HoSE từ năm 2006 tới nay. Tuy nhiên, Pinaco chưa năm nào có dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục như trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó, từ năm 2006 tới nay, Công ty có ba năm dòng tiền âm như năm 2007 âm 67,6 tỷ đồng, năm 2010 âm 83,7 tỷ đồng và năm 2017 âm 18,3 tỷ đồng.

Như vậy, với việc ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 213,7 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022, đây là giá trị cao kỷ lục từ khi niêm yết tới nay.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Pinaco tăng 20,3% so với đầu năm lên 2.983,2 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 958,4 tỷ đồng, chiếm 32,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 882,1 tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 550,3 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 397,7 tỷ đồng, chiếm 13,3% tổng tài sản và các tài sản khác.