Petrolimex (PLX) báo lãi tăng 51% lên 667 tỷ đồng trong quý I/2023

Theo đó, Petrolimex cho biết doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 67.432 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước đó. Giá vốn bán hàng giảm nhẹ xuống 63.873 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 28% lên 3.559 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 60% lên 513,7 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 27% ở mức 382,3 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 22% lên 2.808 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13,7% lên 206,6 tỷ đồng.

Petrolimex - PLX báo lãi quý I/2023 đạt 667 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 31/03/2023, tổng tài sản của PLX giảm 7,8% xuống 68.639 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm 22% xuống hơn 9.000 tỷ đồng; chứng khoán kinh doanh ở mức 6,9 tỷ đồng, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 1,9 tỷ đồng.

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng nhẹ lên 7.357 tỷ đồng, trong đó đầu tư trái phiếu ngắn hạn 1.000 tỷ đồng và trái phiếu dài hạn 3.200 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 15,3% xuống 14.646 tỷ đồng.

Tính hết quý I/2023, nợ phải trả của Petrolimex giảm 14% xuống 40.213 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn với 39.257 tỷ đồng, tổng nợ vay là 14.344 tỷ đồng chủ yếu là nợ vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu cuối quý I/2023 là 28.426 tỷ đồng, bao gồm 3.270 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Xét về dòng tiền, hết quý I/2023, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước ghi nhận âm tới 2.678 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 156 tỷ đồng do tăng mạnh các khoản phải trả.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 177 tỷ đồng và dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 68 tỷ đồng nên lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 2.568 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 486 tỷ đồng.

Hiện nay, tại thị trường Việt Nam, Petrolimex sở hữu hơn 50% thị phần kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. Tập đoàn hiện có 43 đơn vị thành viên trực tiếp kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc với 5.500 cửa hàng xăng dầu.

Trước đó, Petrolimex đã bán đấu giá thành công 120 triệu cổ phiếu PGB của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, UPCoM: PGB) cho 4 nhà đầu tư, trong đó ba tổ chức và một cá nhân. Mức giá mua bình quân là 21.400 đồng/cp.

Cụ thể, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và phát triển thương mại Gia Linh đã mua hơn 39,2 triệu cổ phiếu PGB, tương đương 13,1% vốn; Công ty cổ phần Quốc tế Cường Phát đã mua hơn 40,6 triệu cổ phiếu PGB, tương đương 13,54%, Công ty cổ phần Thương mại Vũ Anh Đức mua hơn 40 triệu cổ phiếu PGB, tương đương 13,36% vốn.

Trong đó, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và phát triển thương mại Gia Linh có lĩnh vực kinh doanh chính là in ấn. Công ty cổ phần Quốc tế Cường Phát chuyên về vận tải. Còn Công ty cổ phần Thương mại Vũ Anh Đức chuyên về khai thác mỏ, quặng.