Novaland (NVL) đề xuất phương án gia hạn trái phiếu hoặc chuyển đổi sản phẩm bất động sản đối với lô trái phiếu NVLH2123009
Novaland (NVL) đề xuất phương án gia hạn trái phiếu hoặc chuyển đổi sản phẩm bất động sản đối với lô trái phiếu NVLH2123009

Cụ thể: Lô trái phiếu NVLH2123009 gồm 10 triệu trái phiếu mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu - tương ứng tổng giá trị huy động 1,000 tỷ đồng; có kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 12/02/2023. Lãi suất cố định 10.5% mỗi năm và 6 tháng trả lãi một lần.

Novaland cho biết thời gian qua, Công ty đã chịu nhiều ảnh hưởng từ các biến động kinh tế vĩ mô đến chính sách kiểm soát tín dụng Bất động sản (BĐS), vướng mắc pháp lý...

Đối với lô trái phiếu NVLH2123009, Novaland đã rất nỗ lực thực hiện thanh toán phần lãi đến hạn. Bên cạnh đó, Công ty đề xuất trong thời hạn 02 tháng sẽ cùng trái chủ đưa ra phương án thanh toán tiền gốc trái phiếu phù hợp với thực tế dòng tiền của Công ty.

Các phương án được đề xuất bao gồm giãn thời hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu trong thời gian phù hợp, hoặc hoán đổi tiền gốc trái phiếu với các sản phẩm BĐS do Công ty đang đầu tư và phát triển. Theo Novaland, việc đưa ra các đề xuất trên hoàn toàn xuất phát từ sự kiện bất khả kháng theo các biến động không thể lường trước của thị trường và phù hợp với quy định tại văn kiện phát hành trái phiếu.

Các phương án này đảm bảo về mặt pháp lý và phù hợp với định hướng xử lý các vấn đề liên quan đến trái phiếu trong bối cảnh hiện nay, theo nội dung dự thảo sửa đổi Nghị định 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mà Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ. Đây cũng là những giải pháp phù hợp để đảm bảo hài hòa lợi ích cho các trái chủ trong bối cảnh hiện tại.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/2, cổ phiếu NVL tăng 3,21% lên 12.850 đồng/cp.