Cụ thể, Grinling International Limites bán 6 triệu đơn vị trong ngày 27/2; Amersham Industries Limited và Hanoi Investments Holdings Limited lần lượt bán ra 1,5 triệu và 2 triệu cổ phiếu DXG thực hiện trong ngày 28/2.

Trước đó, vào thời điểm cuối tháng 1, nhóm quỹ ngoại vẫn còn nắm xấp xỉ 20% vốn tại Đất Xanh, tương đương gần 122 triệu cổ phiếu. Như vậy, Dragon Capital đã bán ròng khoảng 44,5 triệu cổ phiếu chỉ trong tháng 2.

Động thái bán ròng của Dragon Capital diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu DXG ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh 33% trong tháng 2. DXG này hiện đang dừng ở mức 10.150 đồng/cp (kết phiên 2/3), vẫn thấp hơn 78% so với đỉnh gần 1 năm trước.

Trước đó, nhóm quỹ này đã mua ròng tổng cộng gần 27 triệu cổ phiếu DXG trong vòng một tháng 1/12/2022 - 30/12/2022 để nâng sở hữu lên 123,88 triệu cổ phiếu (tỷ lệ tương ứng 20,3%). Như vậy, trong vòng 2 tháng trở lại đây, quỹ này quay ra bán ròng tổng cộng 46,41 triệu cổ phiếu DXG.

Không chỉ Dragon Capital, ông Hà Đức Hiếu, Phó tổng giám đốc Đất Xanh cũng vừa đăng ký bán ra 172.500 cổ phiếu giảm tỷ lệ sở hữu từ 472,5 nghìn cổ phiếu xuống còn 300 nghìn cổ phiếu tương đương tỷ lệ giảm từ 0,08% xuống còn 0,005%. Thời gian thực hiện từ 27/2/2023 đến ngày 28/3/2023.

Nhóm quỹ Dragon Capital bán ròng hơn 46 triệu cổ phiếu DXG trong 2 tháng đầu năm
Nhóm quỹ Dragon Capital bán ròng hơn 46 triệu cổ phiếu DXG trong 2 tháng đầu năm.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2022, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt mức 5.581 tỷ đồng, giảm 45% và lãi sau thuế 469 tỷ đồng, giảm 71% so với kết quả năm 2021.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của DXG ghi nhận đạt 30.771 tỷ đồng, tăng 9% so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả ghi nhận hơn 16.751 tỷ đồng, tăng gần 13%, trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 5.771 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 14.020 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, Đất Xanh ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 3.873,24 tỷ đồng, kém xa số dương 479,35 tỷ đồng của cùng kỳ. Dòng tiền đầu tư dương 234,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.819,6 tỷ đồng, chủ yếu là tiền thu từ đi vay.

Không chỉ Dragon Capital, ông Hà Đức Hiếu, Phó tổng giám đốc Đất Xanh cũng vừa đăng ký bán ra 172.500 cổ phiếu giảm tỷ lệ sở hữu từ 472,5 nghìn cổ phiếu xuống còn 300 nghìn cổ phiếu tương đương tỷ lệ giảm từ 0,08% xuống còn 0,005%. Thời gian thực hiện từ 27/2/2023 đến ngày 28/3/2023.