Nhóm đối tượng nào sẽ nhận được hỗ trợ đợt 3 tại TP Hồ Chí Minh?
Nhóm đối tượng nào sẽ nhận được hỗ trợ đợt 3 tại TP Hồ Chí Minh?

Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh đề nghị Chủ tịch UBND quận, huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo cấp xã tổ chức rà soát, lập danh sách đề nghị xét duyệt người có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang thực tế có mặt trên địa bàn để thực hiện chính sách hỗ trợ đợt 3.

Thứ nhất, là thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.

Thứ hai, người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả trường hợp người lao động đang cách ly tập trung, đang trị bệnh...).

Thứ ba, người phụ thuộc của đối tượng gồm: cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc trong cùng một hộ đang có mặt trên địa bàn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách (bao gồm cả trường hợp người đang cách ly tập trung, đang trị bệnh...).

Thứ tư, người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo, xóm nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian TP thực hiện giãn cách.

Các trường hợp đang hưởng lương hưu, người đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và diện doanh nghiệp trả lương tháng 8-2021 sẽ không được hưởng trợ cấp.

UBND phường, xã, thị trấn sẽ rà soát, lập danh sách người có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đủ điều kiện hưởng hỗ trợ gửi về UBND quận, huyện và TP Thủ Đức. UBND quận, huyện, TP Thủ Đức sẽ thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Danh sách người được hỗ trợ sẽ được công khai với cộng đồng dân cư, niêm yết tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn, khu dân cư, tổ dân phố, trang thông tin (nếu có)…

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH đã có tờ trình, gửi UBND về chính sách hỗ trợ Covid- 19 đợt 3. Theo tờ trình, TP Hồ Chí Minh dự kiến gói an sinh đợt 3 này sẽ hỗ trợ cho khoảng 7,5 triệu người với mức 1 triệu đồng/người và không yêu cầu điều kiện cư trú.