Nhiều nhóm hàng xuất khẩu có tăng trưởng cao trong tháng 1/2022
Nhiều nhóm hàng xuất khẩu có tăng trưởng cao trong tháng 1/2022

Cụ thể, ngành máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 213 triệu USD, tương ứng tăng 5,5%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 244 triệu USD, tương ứng tăng 7,5%; sắt thép các loại tăng 289 triệu USD, tương ứng tăng 47,5%; dệt may tăng 914 triệu USD, tương ứng tăng 34,4%, ...

Trong tháng 1/2022, xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện vẫn là nhóm hàng chủ lực đứng đầu với kim ngạch đạt 4,5 tỷ USD, nhưng giảm 26,1% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện vẫn sang Mỹ đạt 1,07 tỷ USD, giảm 8,9%, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 956 triệu USD, giảm 35,5%, xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 299 triệu USD, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2021, …

Nhóm hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đứng vị trí thứ 2 trong tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2022 của nước ta, đạt 4,1 tỷ USD. Các thị trường xuất khẩu chính của nhóm hàng này là Mỹ đạt 975 triệu USD, tăng 3,9%; Trung Quốc đạt 760 triệu USD, giảm 6,6%; EU đạt 660 triệu USD, tăng 20,2%; thị trường Hồng Kông đạt 420 triệu USD, giảm 5%, ...

Tính đến hết tháng 1/2022, nhóm hàng dệt may đạt 3,57 tỷ USD, thị trường Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam, với kim ngạch đạt 1,85 tỷ USD, tăng 42% so với tháng 1/2021, chiếm đến gần 52% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may nước ta. Xuất khẩu nhóm hàng dệt may sang EU đạt 382 triệu USD, tăng 39,1%; sang Hàn Quốc đạt 314 triệu USD, tăng 33,4% so với tháng 1/2021, …

Xuất khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng trong tháng 1/2022, đang đứng vị trí thứ 4 trong tổng kim ngạch xuất khẩu nước ta, với kim ngạch đạt 3,5 tỷ USD. Các thị trường chính xuất khẩu nhóm hàng này là Mỹ, Eu, Nhật Bản, …

Đứng vị trí thứ 5 là nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ với kim ngạch đạt 1,55 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2021. Gỗ và phẩm gỗ chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường: Mỹ đạt 928 triệu USD, tăng 12,8%; Nhật Bản đạt 153 triệu USD, tăng 16,3%; Trung Quốc đạt 134 triệu USD, tăng 27%...