Nhiều doanh nghiệp BĐS 'bị gọi tên' trong danh sách nợ thuế

Cục Thuế TP HCM ban hành Thông báo số 25976 về việc công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế đợt 2/2023. Tính đến ngày 31/10, thành phố có 198 doanh nghiệp nộp thuế nợ thuế với số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 8.080 tỷ đồng.

Trong đó, nợ thuế trên nghìn tỷ đồng có 2 doanh nghiệp; nợ thuế từ 100 tỷ đến dưới 1.000 tỷ đồng có 7 công ty; số doanh nghiệp nợ thuế từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ có 10 đơn vị; nợ thuế từ 20 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng có 38 doanh nghiệp; có 46 công ty nợ thuế từ 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng… Số còn lại là nhóm doanh nghiệp nợ thuế từ 200 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil là doanh nghiệp đứng đầu danh sách nợ thuế nhiều nhất với số tiền gần 1.529 tỷ đồng, chiếm 19% tổng số tiền nợ thuế của danh sách. Một doanh nghiệp khác có số nợ thuế trên nghìn tỷ đồng là CTCP Đầu tư Golden Hill với 1.289 tỷ.

Nhiều doanh nghiệp BĐS 'bị gọi tên' trong danh sách nợ thuế

Trong top 10 doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất với tổng số tiền nợ hơn 5.037 tỷ đồng, có tới 9 doanh nghiệp bất động sản, bao gồm CTCP Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) nợ 608 tỷ đồng; CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng Thương mại sản xuất Nhựt Thành nợ 208 tỷ đồng.

Tiếp đến là Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) nợ thuế gần 206 tỷ; số tiền nợ thuế của Tập đoàn Danh Khôi gần 100 tỷ đồng, CTCP Xây dựng Thương mại Thuận Thành Phát nợ hơn 90 tỷ.

Ngoài ra là hàng loạt doanh nghiệp khác như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi 99,7 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa ốc Trường Thịnh Phát nợ 83,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành nợ 78,6 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư Danh Khôi Holdings nợ 75,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Đầu tư Địa ốc Hồng Quang nợ 51,5 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi Việt nợ thuế 47,9 tỷ đồng…