Ngày 22/9 sẽ xem xét thông qua đề án thành lập quận Gia Lâm
Ngày 22/9 sẽ xem xét thông qua đề án thành lập quận Gia Lâm. Ảnh minh hoạ

Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội đã có Thông báo số 33/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 13) HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, kỳ họp dự kiến tổ chức trong 1 ngày (22/9/2023), xem xét, thông qua 7 nội dung.

Trong đó, có nội dung, xem xét, quyết nghị về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn thành phố. Xem xét, quyết nghị về việc điều chỉnh, bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ năm 2023. Xem xét thông qua Đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 23.7.2013 của HĐND thành phố về một số biện pháp cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố (với nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 về công tác quản lý biệt thự cũ).

Phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp thành phố (bao gồm nội dung bố trí kinh phí xây dựng công trình hỗ trợ một số tỉnh, thành phố).

Thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 35 đoạn giữa tuyến (từ Km 4+469,12 đến Km 12+733,35) huyện Sóc Sơn; Dự án kho 190/Cục Xăng dầu, hạng mục Vành đai an toàn phòng cháy chữa cháy kho xăng dầu K95/K190/CXD tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Thường trực HĐND thành phố phân công các ban HĐND thành phố phối hợp với UBND thành phố và các sở, ngành chức năng liên quan rà soát, đôn đốc chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình tại kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND thành phố.

Thường trực HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố khẩn trương rà soát, chuẩn bị các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc trách nhiệm của UBND thành phố đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian, thành phần hồ sơ trình HĐND đảm bảo đầy đủ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Đồng thời trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với các nghị quyết quy phạm pháp luật, đề nghị UBND thành phố tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14.

Phân công và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố chuẩn bị đầy đủ tài liệu, tờ trình, dự thảo nghị quyết và người trình bày tại kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố theo quy định.

Để đảm bảo thời gian thẩm tra của các ban HĐND thành phố và đúng quy định của luật, Thường trực HĐND thành phố thống nhất cho phép đưa ra khỏi nội dung kỳ họp đối với những tài liệu gửi chậm và không đủ hồ sơ so với quy định.