Ngân hàng nếu từ chối hỗ trợ lãi vay 2% phải thông báo cho khách hàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện Thông tư 03, hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh triển khai trên toàn hệ thống.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai, tập huấn về chính sách hỗ trợ lãi suất đến toàn đơn vị; đảm bảo tư vấn và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng và tuân thủ các quy định liên quan.

Trường hợp từ chối hỗ trợ lãi suất, các tổ chức tín dụng phải có văn bản thông báo cho khách hàng.

Cơ quan này cũng lưu ý các ngân hàng thương mại phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay theo đúng mục đích sử dụng vốn vay được hỗ trợ lãi suất. Đồng thời, phải theo dõi, lưu trữ hồ sơ, hạch toán, thống kê riêng các khoản vay được hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn phải tư vấn, hướng dẫn đầy đủ và kịp thời về quy định, hồ sơ, thủ tục của chính sách hỗ trợ lãi suất đến khách hàng thuộc đối tượng được hỗ trợ để khách hàng nắm bắt, thuận lợi trong việc tiếp cận được chính sách ưu đãi.

Đồng thời cần công bố đầy đủ thông tin về các quy định và hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đối với chính sách hỗ trợ lãi suất của ngân hàng để khách hàng tiếp cận thuận lợi và nhanh chóng; công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của ngân hàng thời điểm dừng hỗ trợ lãi suất...

Liên quan đến vấn đề xử lý thu hồi số tiền đã hỗ trợ khi có phát sinh, các tổ chức tín dụng phải báo cáo kịp thời và phối hợp với NHNN chi nhánh TP.HCM để tham mưu UBND TP chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn phối hợp trong việc thu hồi số tiền đã hỗ trợ lãi suất.

Hỗ trợ lãi suất 2% là gói hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỉ đồng theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, các khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng tiền Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2022 đến ngày 31.12.2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định tại nghị định này và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước theo các chính sách khác.

Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31.12.2023.

Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định trên.