Nasdaq bồi thường 4 triệu đô la do vi phạm các lệnh trừng phạt Iran của Mỹ
Nasdaq đồng ý trả 4 triệu đô la cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ mới đây.

Cụ thể, Nasdaq OMX Armenia, trước đây gọi là Sở giao dịch chứng khoán Armenia, nằm dưới sự bảo trợ của Nasdaq sau khi mua lại công ty tài chính Thụy Điển OMX AB vào tháng 2/2008.

Nasdaq OMX Armenia đã cung cấp dịch vụ cho Iran và Ngân hàng Mellat thuộc sở hữu nhà nước của Iran.Hoạt động này của sàn giao dịch mâu thuẫn với chính sách đối ngoại và các quy định trừng phạt của Hoa Kỳ.

OFAC cho biết hành động của Nasdaq là không nghiêm trọng và lưu ý rằng công ty tự nguyện tiết lộ các vi phạm.

Trong một thông cáo qua email, Nasdaq cũng nhắc lại các tình tiết giảm nhẹ dẫn đến việc giải quyết vụ việc này, bao gồm việc tiết lộ các giao dịch xảy ra vào năm 2014 và Nasdaq thoái vốn của công ty con Armenia vào năm 2018.

Phản ứng nhanh chóng của Nasdaq đối với tình hình và sự hợp tác của họ với các nhà quản lý phản ánh cam kết của sàn giao dịch đối với việc tuân thủ và thực hành kinh doanh có đạo đức.

Vụ việc đã khép lại nhưng để lại bài học cảnh tỉnh cho các tổ chức tài chính và doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế và hậu quả tiềm tàng của việc không tuân thủ.