Năm Bảy Bảy (NBB) dành hơn 17 tỷ trả lãi trái phiếu
Ảnh minh họa

Theo đó, NBB đã thanh toán 17,12 tỷ đồng trên tổng tiền lãi 17,5 tỷ đồng của kỳ tính lãi từ 30/8/2022 - 31/12/2022. Dư nợ cuối kỳ hiện còn 2,29 tỷ đồng.

Trước đây, công ty có kế hoạch phát hành lô 5.000 trái phiếu NBBH2124001 ngày 11/6/2021 và đáo hạn ngày 11/6/2024 (kỳ hạn 36 tháng) với mệnh giá 100 triệu/trái phiếu, tương đương 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, trái phiếu NBBH2124001 chỉ được Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM đầu tư 490 tỷ đồng vào ngày 28/9/2021.

Trong giai đoạn 2021-2022, lô trái phiếu này đã được NBB mua lại trước hạn tổng cộng 5 lần. Cụ thể, 3 lần trong năm 2021 là các ngày 20/9, 15/10 và 30/11 với khối lượng lần lượt 50 tỷ đồng, 48 tỷ đồng và 42 tỷ đồng; 2 lần mua lại trong 2022 là đợt 9-12/5 với 50 tỷ đồng và ngày gần đây nhất 30/8 với chỉ 10 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, NBB ghi nhận doanh thu tăng mạnh 21,6 lần so với cùng kỳ (svck) năm trước lên 121 tỷ đồng. Tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh thu kinh doanh bất động sản với 114 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không ghi nhận khoản này.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính giảm mạnh 85,6% còn 39 tỷ đồng do cùng kỳ, công ty ghi nhận 250 tỷ đồng thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư và các khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm mạnh từ 21 tỷ đồng còn 82 triệu đồng.

Chi phí tài chính tăng 2,5 lần lên 86 tỷ đồng do phát sinh các khoản vay phục vụ chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 4,4 tỷ đồng, giảm 81% svck, chi phí bán hàng đạt 392 triệu đồng, tăng khoảng 71% svck.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của NBB giảm 48% svck năm trước, đạt 290 tỷ đồng; lợi nhuận gộp giảm 24,6%, đạt 153 tỷ đồng; biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 36,3% lên 52,7%.

Lợi nhuận sau thuế đạt 2 tỷ đồng, giảm sâu 99% svck. Với kết quả này, hết 9 tháng 2022, công ty còn cách xa mục tiêu tổng doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của NBB đạt 6.388 tỷ đồng, tăng 45% so với đầu năm. Các khoản phải thu, đạt 3.017 tỷ đồng, tăng 1.632 tỷ đồng, chiếm 47% tổng tài sản.

Nợ phải trả của NBB đạt 4.569 tỷ đồng, tăng 79,6% so với đầu năm. Đặc biệt, tổng dư nợ vay của công ty đã tăng vọt 2,6 lần lên 3.121 tỷ đồng, chiếm một nửa tổng nguồn vốn. Trong đó, vay trái phiếu là 290 tỷ đồng, vay ngân hàng là 689 tỷ đồng, còn lại là các khoản vay khác. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,5 lần; còn hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 1,7 lần.

Trong cơ cấu các khoản phải thu của NBB, đáng chú ý là khoản phải thu dài hạn tăng mạnh 2,6 lần, chủ yếu do công ty ghi nhận phải thu vốn góp hợp tác đầu tư 1.566 tỷ đồng so với đầu năm. Theo thuyết minh, đây là khoản hợp tác với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã: CII) về việc đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận từ cao ốc 152 Điện Biên Phủ với số tiền 1.150 tỷ đồng. 416 tỷ đồng còn lại là số tiền NBB góp vốn hợp tác với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (công ty con của CII) thực hiện hoạt động kinh doanh tại các dự án trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho cũng tăng 36,6% lên 1.272 tỷ đồng, chiếm 20% tổng sản; chủ yếu là bất động sản dở dang tại các dự án khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, dự án Delagi,…

Hàng tồn kho và các khoản phải thu tăng cao khiến dòng tiền kinh doanh 9 tháng của NBB âm kỷ lục 862 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư cũng âm tới 1.083 tỷ đồng.

Để bù đắp thâm hụt dòng tiền, Công ty đã tăng cường vay mượn, thể hiện ở dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính tăng mạnh lên hơn 1.900 tỷ đồng, dù vậy lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vẫn âm 12 tỷ đồng, khiến lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm 66,6% còn 18 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cp NBB kết phiên 6/1 đạt 13.100 đồng/cp, giảm 2,96% so với phiên gần nhất và giảm 78% so với vùng đỉnh hồi đầu năm 2022 (thị giá cp NBB ngày 11/1/2022 đạt 59.700 đồng/cp).