Theo báo cáo tài chính quý II/2024, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 883,3 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng vọt 380,3% lên mức 341 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 261,7 tỷ đồng, tương ứng tăng 88,1% so với cùng kỳ.

Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng 31,6%, đạt 179,3 tỷ đồng. Doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán cũng tăng mạnh 68,6%, lên mức 8,6 tỷ đồng. Tương tự, doanh thu hoạt động tư vấn tài chính đạt 13 tỷ đồng, tăng gấp 4,3 lần so với cùng kỳ quý 2/2023.

Cùng chiều doanh thu, chi phí hoạt động cũng tăng gấp 3,7 lần, đạt mức 438,8 tỷ đồng. Trong đó, chi phí hoạt động tư vấn tài chính tăng 139,5% so với cùng kỳ, lên 4,3 tỷ đồng. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán cũng tăng 36,7% đạt 136,4 tỷ đồng.

Kết quả, MBS báo lãi sau thuế 216,7 tỷ đồng trong quý 2/2024, tăng gấp 1,75 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, MBS thu về 1.556 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 111,3%. Cùng với đó, lợi nhuận trước thuế đạt 500,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 399,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 63% và 63,1% so với cùng kỳ năm trước.

Một công ty chứng khoán báo lãi sau thuế tăng gấp 1,75 lần so với cùng kỳ.
MBS báo lãi sau thuế tăng gấp 1,75 lần so với cùng kỳ.

Năm 2024, MBS lên kế hoạch 2024 với tổng doanh thu đạt 2.786 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 53% và 36% so với thực hiện năm trước. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành gần 54% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2024.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của MBS xấp xỉ 17.594 tỷ đồng, gấp 3,7 lần quy mô tài sản thời điểm cuối năm 2019. Gần 57% tài sản của công ty chứng khoán này nằm tại các khoản cho vay khách hàng thông qua hình thức cung cấp margin với dư nợ ký quỹ đến cuối quý gần 9.980 tỷ đồng.

Ngoài ra, tài sản của công ty còn nằm tại các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (1.600 tỷ đồng), tài sản tài chính sẵn sàng để bán (2.024 tỷ đồng), khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (2.856 tỷ đồng) hay gần 730 tỷ đồng tiền và tương đương tiền…

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 8/7, cổ phiếu MBS đóng cửa ở mức 33.900 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa của công ty trên thị trường đạt khoảng 14.835 tỷ đồng.