Loạt cổ phiếu như TVB, HBC, AGM, HPX, IBC, chỉ được giao dịch phiên chiều từ ngày 23/5
Loạt cổ phiếu như TVB, HBC, AGM, HPX, IBC, chỉ được giao dịch phiên chiều từ ngày 23/5

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) công bố quyết định chuyển hàng loạt mã cổ phiếu từ kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch từ 23/5.

Theo đó, các cổ phiếu gồm TVB của Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, HBC của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình, AGM của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang, HPX của Công ty CP Đầu tư Hải Phát, IBC của Công ty CP đầu tư Apax Holdings, TTB của Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ chỉ còn được giao dịch phiên chiều, kể từ ngày 23/5.

Được biết, nguyên nhân do các công ty nêu trên đã chậm nộp báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định thuộc trường hợp chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định của Quy chế niêm và giao dịch chứng khoán.

Trước đó, HoSE đã liên tục có thông báo nhắc nhở và đưa vào diện kiểm soát với các công ty này cũng vì chậm nộp báo cáo tài chính 2022.