Mới đây, Chứng khoán Kỹ thương (Techcombank Securities, TCBS) cho biết sẽ thực hiện bán giải chấp gần 2,7 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã chứng khoán HPX)thuộc sở hữu của ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT HPX.

Số lượng chứng khoán nêu trên là số lượng dự kiến thực hiện giải chấp được tính trên cơ sở giá chứng khoán tại thời điểm TCBS phát hàng thông báo này. Số lượng chứng khoán được TCBS bán giải chấp trên thực tế có thể được điều chỉnh do việc thay đổi giá chứng khoán dẫn tới việc thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

TCBS cho biết sẽ thực hiện giao dịch kể từ ngày 12/9/2023 đến khi đủ tỷ lệ ký quỹ theo quy định. Việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của TCBS mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Trước đó, Chứng khoán Dầu khí cũng đã thông qua việc bán giải chấp 1.300.093 cổ phiếu HPX của ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT Đầu tư Hải Phát; đồng thời bán giải chấp 480.000 cổ phiếu HPX của ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc tại Đầu tư Hải Phát.

Ước tính, Chứng khoán Dầu khí sẽ bán giải chấp tổng cộng 1.780.093 cổ phiếu HPX của hai lãnh đạo cấp cao tại Đầu tư Hải Phát.

Cùng ngày, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) quyết định chuyển cổ phiếu HPX từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch, thời gian đình chỉ giao dịch từ ngày 18/9 do vi phạm liên tục nghĩa vụ công bố thông tin.

Những ngày vừa qua, cổ phiếu HPX trong ba phiên gần nhất đều giảm sàn, dư bán giá sàn hàng chục triệu đơn vị, tương ứng 1/3 công ty bị chất bán giá sàn song không có bên mua đối ứng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/9, cổ phiếu HPX tiếp tục dư bán sàn, giảm 440 đồng về 5.890 đồng/cổ phiếu. Trong đó, dư bán sàn lên tới hơn 64 triệu cổ phiếu.

Loạt cổ phiếu của lãnh đạo HPX sẽ bị bán giải chấp

Theo BCTC kiểm toán bán niên 2023 của Đầu Tư Hải Phát số liệu không có thay đổi so với báo cáo tự lập. Cụ thể: Doanh thu 6 tháng đầu năm ghi nhận đạt 896 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả LNST đạt hơn 57 tỷ, tăng tới 88% so với thực hiện nửa đầu năm 2022.

Công ty cũng đã có nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ là 19/9, thời gian tổ chức cuộc họp dự kiến vào ngày 21/10. Nội dung cuộc họp sẽ xoay quanh các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.

Trước đó, HPX đã công bố BCTC kiểm toán 2022 với số lỗ bất ngờ hơn 60 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập ghi nhận lãi đến 140 tỷ đồng. Lý giải cho kết quả này, HPX cho biết do một số khách hàng thay đổi mục tiêu đầu tư và đã thoả thuận với Công ty để thanh lý hợp đồng đã mua hàng/nhận chuyển nhượng.

HPX cũng cho biết thêm, do sản phẩm Công ty năm nay chưa đủ điều kiện bàn giao nhà cho người mua dẫn tới việc chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu và lợi nhuận, nên lợi nhuận 2022 giảm mạnh so với năm 2021.

Vào tháng 4/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Quý Hải (Chủ tịch HĐQT Đầu tư Hải Phát) số tiền gần 1,26 tỷ đồng và đình chỉnh giao dịch có thời hạn 4 tháng do có hành vi vi phạm không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Trong đó, ngày 30/11/2022, ông Đỗ Quý Hải đã bán 6.279.600 cổ phiếu HPX, nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch.

Tương tự, cơ quan này vừa quyết định xử phạt 512,94 triệu đồng và đình chỉ giao dịch 4 tháng đối với bà Chu Thị Lương do có hành vi vi phạm hành chính là Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Trong đó, ngày 30/11/2022, bà Chu Thị Lương đã bán 2.564.700 cổ phiếu HPX, nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phạt ông Đỗ Quý Đường 206,48 triệu đồng và đình chỉ giao dịch 4 tháng do có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Trong đó, ngày 30/11/2022, ông Đỗ Quý Đường bán 1.032.400 cổ phiếu HPX, nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch.

Được biết, ông Đỗ Quý Đường là em trai ông Đỗ Quý Hải và bà Chu Thị Lương là vợ ông Đỗ Quý Hải. Trong đó, ông Đỗ Quý Hải là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Hải Phát.