4721-lqn
Licogi Quảng Ngãi (LQN) bị xử phạt vì không công bố thông tin. Hình minh họa.

Theo đó, Ngày 04/05/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 98/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi (Địa chỉ: Số 35 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), do không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, LQN không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Báo cáo thường niên 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

LQN còn CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019, 2020; CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, Báo cáo thường niên 2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Do vậy, dựa theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định xử phạt hành chính Licogi Quảng Ngãi với số tiền 85 triệu đồng.

LQN từng bị phạt 200 triệu đồng

Thực hiện 3 đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ khi chưa đủ điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng, CTCP Locogi Quảng Ngãi bị UBCKNN xử phạt 200 triệu đồng.

Cụ thể, đợt 1, từ năm 2007 - 4/2008, LQN đã chào bán 351.700 cổ phần cho 252 cổ đông, tăng vốn điều lệ từ 3,55 tỷ đồng lên 7,067 tỷ đồng. Đợt 2, tháng 4/2009, LQN đã chào bán 240.070 cổ phần cho 253 cổ đông, tăng vốn điều lệ từ 7,067 tỷ đồng lên 9,4677 tỷ đồng. Đợt 3, từ năm 2010 đến tháng 5/2011, LQN đã chào bán 946.770 cổ phần cho 252 cổ đông, tăng vốn điều lệ từ 9,4677 tỷ đồng lên 18,9354 tỷ đồng.

UBCKNN cho biết, việc LQN thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng khi chưa đủ điều kiện về vốn điều lệ đã góp theo quy định là vi phạm Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Luật Chứng khoán.

Tromg một diễn biến khác, đầu năm 2022, do bị nợ lương và các chế độ quá lâu, hàng chục công nhân kéo đến trụ sở Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi giăng băng rôn yêu cầu thanh toán tiền lương, tiền trợ cấp thôi việc, tiền bảo hiểm xã hội...

Năm 2019, Licogi Quảng Ngãi cũng dẫn đầu danh sách DN có số nợ lớn bị công khai khi nợ thuế trên 10,1 tỷ đồng.