Lịch nghỉ giao dịch chứng khoán dịp Tết Dương lịch 2024

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) đã có thông báo lịch nghỉ giao dịch dịp Tết Dương lịch 2024.

Theo đó, giao dịch sẽ nghỉ trong ngày thứ Hai (01/01/2024), nghỉ theo Luật lao động. Giao dịch sẽ trở lại bình thường từ ngày thứ Ba (02/01/2024).

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 28/12/2023, 29/12/2023 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 02/01/2024 và 03/01/2024.

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 29/12/2023 sẽ được thanh toán vào ngày 02/01/2024.