Tại ngân hàng ABBank hiện đang áp dụng mức lãi suất tiền gửi đặc biệt cao nhất là 9,65%/năm. Mức lãi áp dụng đối với các trường hợp gửi tiết kiệm từ 1.500 tỷ đồng trở lên và kỳ hạn 13 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

PVCombank đang trả lãi lên tới 9,5%/năm, dành cho khách hàng gửi tiền kỳ hạn 12-13 tháng, số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng

Dong A Bank áp dụng mức lãi suất 7,5%/năm cho khoản tiền gửi từ 200 tỷ đồng, kỳ hạn 13 tháng.

HDBank niêm yết mức lãi suất 7,7%/năm và 8,1%/năm cho kỳ hạn tiền gửi 12 và 13 tháng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng và lĩnh lãi cuối kỳ.

Eximbank cũng tăng lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1-3 tháng với 0,2%/năm. Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1 tháng (lĩnh lãi cuối kỳ) được niêm yết sáng nay là 3,5%/năm. Lãi suất ngân hàng mới nhất kỳ hạn 2 và 3 tháng lần lượt là 3,7% và 3,8%/năm.

Eximbank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại. Kỳ hạn 6 - 9 tháng đang có lãi suất 4,3%/năm. Các kỳ hạn 12 - 15 tháng lãi suất 5%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 5,1%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tại Eximbank hiện nay là 5,2%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn gửi tiền từ 24 - 36 tháng.

Tại ngân hàng VietA Bank điều chỉnh kỳ hạn 6 tháng tăng nhẹ 0,1%/năm, lên 4,6%/năm. Các kỳ hạn từ 9-11 tháng cũng tăng tương tự lên mức lãi suất này. Các kỳ hạn tiền gửi 7-8 tháng lại được điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm, lên 4,7%/năm.

Tương tự, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đồng loạt tăng thêm 0,2%/năm. Hiện kỳ hạn 12-13 tháng có lãi suất 5,2%/năm, kỳ hạn 15 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 18 tháng 5,5%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất tại VietA Bank vẫn thuộc về các kỳ hạn 24-36 tháng, lên đến 5,6%/năm sau khi điều chỉnh tăng vào ngày 13/6.

Trong khi đó, lãi suất huy động kỳ hạn 6-8 tháng của MB đang là 4,2%/năm, kỳ hạn 9-11 tháng là 4,3%/năm. Trong khi kỳ hạn 12 tháng có lãi suất vượt trội so với các kỳ hạn dưới 18 tháng, lên đến 5%/năm. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 13-18 tháng thấp hơn so với kỳ hạn 12 tháng khi đang được niêm yết tại 4,9%/năm.

Tuy nhiên lãi suất huy động các kỳ hạn 36-60 tháng tại MB lại trở nên vượt trội hơn hẳn so với phần còn lại khi đang niêm yết tại mức 5,8%/năm.

Mới đây, VPBank triển khai biểu lãi suất tương ứng theo 5 mức gửi tiền gồm: Dưới 1 tỷ đồng; Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng; Từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng; Từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng; Từ 50 tỷ đồng trở lên.

Lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng tháng 6/2024 có ngân hàng chạm mốc 9,6%/năm

Với hình thức gửi tiền tại quầy, kỳ hạn 1 tháng tăng 0,2%/năm và có lãi suất dao động trong khoảng 3 - 3,2%/năm; kỳ hạn 2 - 5 tháng tăng 0,3%/năm lên dao động trong khoảng 3,4 - 3,6%/năm; kỳ hạn 6 - 11 tháng có mức tăng tương tự và hiện nằm trong khoảng 4,6 - 4,8%/năm; kỳ hạn 12 - 18 tháng tăng thêm 0,2%/năm so với trước đó, hiện đạt 5,1 - 5,2%/năm; kỳ hạn 24 - 36 tháng cũng tăng thêm 0,2%/năm lên vùng 5,5 - 5,6%/năm.

Còn với hình thức gửi online, VPBank đang niêm yết lãi suất online cao hơn 0,1%/năm so với gửi tiền tại quầy.

Cụ thể, tại kỳ hạn 1 tháng, VPBank niêm yết lãi suất dao động trong khoảng 3,1 - 3,3%/năm. Tại kỳ hạn 2 - 5 tháng, lãi suất dao động trong khoảng 3,5 - 3,7%/năm. Kỳ hạn 6 - 11 tháng trong khoảng 4,7 - 4,9%/năm.

Với kỳ hạn 12 - 18 tháng, VPBank niêm yết lãi suất dao động trong khoảng 5,2 - 5,3%/năm. Còn kỳ hạn 24 - 36 tháng, ngân hàng này niêm yết mức lãi suất khoảng 5,6 - 5,7%/năm.

Ngoài ra, VPBank vẫn áp dụng chính sách cộng thêm 0,1%/năm cho khách hàng ưu tiên với số dư tối thiểu 100 triệu đồng và kỳ hạn tối thiểu 1 tháng. Như vậy, lãi suất huy động thực tế tại VPBank lên đến 5,8%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn tiền gửi từ 24 - 36 tháng với số dư tiền gửi từ 10 tỷ đồng.

Với việc có thêm hàng loạt ngân hàng điều chỉnh lãi suất, tính từ đầu tháng 6 đến nay đã có 19 ngân hàng thương mại tăng lãi suất huy động gồm: VietinBank, TPBank, VIB, GPBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, OceanBank, ABBank, Bac A Bank, MSB, MB, Eximbank, OCB, BVBank, NCB, VietBank, VietA Bank, và VPBank.

Lãi suất gửi tiết kiệm tại Vietcombank hiện nay dao động quanh ngưỡng 1,6 - 4,7%.

Trong đó, lãi suất gửi tiền 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng Vietcombank niêm yết ở ngưỡng 4,7%.

Kỳ hạn gửi tiền 12 tháng lãi suất thấp hơn ở ngưỡng 4,6%. Trong khi đó, kỳ hạn gửi tiền 6 tháng, 9 tháng, lãi suất Vietcombank là 2,9%.

Kỳ hạn gửi tiền 3 tháng, lãi suất thấp hơn ở mức 1,9% và kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng lãi suất là 1,6%.

Hiện, lãi suất không kỳ hạn Vietcombank thấp nhất là 0,1%.

Lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng tháng 6/2024 có ngân hàng chạm mốc 9,6%/năm

Tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, Agribank niêm yết lãi suất ở mức 1,6%/năm. Tại các kỳ hạn 3-5 tháng, Agribank niêm yết lãi suất ở mức là 1,9%/năm. Lãi suất tiết kiệm tại Agribank các kỳ hạn từ 6-11 tháng ở mức 3%/năm. Khách hàng gửi tiền từ 12-24 tháng nhận lãi suất 4,7%/năm. Khách hàng gửi tiền không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán sẽ nhận lãi suất ở mức 0,2%/năm.

Đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 và 2 tháng, BIDV niêm yết lãi suất ở mức 1,7%/năm. Tại các kỳ hạn 3 - 5 tháng, BIDV niêm yết lãi suất ở mức 2%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại BIDV các kỳ hạn từ 6 - 9 tháng ở mức 3%/năm. Khách hàng gửi tiền từ 12 - 36 tháng nhận lãi suất cao nhất ở mức 4,7%/năm.

Khách hàng gửi tiền không kỳ hạn sẽ nhận mức lãi suất ở mức 0,1%/năm.