Kỹ năng giao dịch cổ phiếu với mô hình nến xuyên Piercing Line

Mô hình bao gồm 2 nến trong đó ngày đầu tiên mở cửa gần mức cao và đóng cửa gần mức thấp với phạm vi giao dịch trung bình hoặc lớn hơn. Nó cũng bao gồm một khoảng trống giảm sau ngày đầu tiên nơi ngày thứ hai bắt đầu giao dịch, mở cửa gần mức thấp và đóng cửa gần mức cao. Giá đóng cửa cũng phải là một thanh nến bao phủ ít nhất một nửa chiều dài đi lên của thân nến đỏ ngày hôm trước.

Hai thân nến đặc trưng cho mô hình nến Piercing Line một nến giảm giá trong khi nến kia tăng giá khi nó mở ngay dưới giá đóng cửa và đóng ngay dưới giá mở của nến giảm, tức là thân nến đầu tiên. Nếu thanh nến thứ hai này đi lên và đóng cửa ngoài giá mở của thanh nến giảm, mô hình kết quả sẽ là Bullish Engulfing.

Kỹ năng giao dịch cổ phiếu với mô hình nến xuyên Piercing Line

Làm thế nào để sử dụng mô hình nến Piercing Line?

Các nhà đầu tư phải xem xét một số đặc điểm khi họ giao dịch với mô hình Piercing Line:

- Thứ nhất, xu hướng nên là xu hướng giảm vì Piercing Line là một mô hình đảo chiều tăng.

- Thứ hai, chiều dài của thân nến đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định lực mà sự đảo chiều sẽ diễn ra.

- Khoảng cách giữa các thanh nến giảm và tăng cho thấy sự đảo ngược xu hướng sẽ mạnh mẽ như thế nào.

- Thứ tư, thanh nến tăng giá nên đóng cửa nhiều hơn điểm giữa của thanh nến giảm giá trước đó

- Cuối cùng, nến giảm cũng như nến tăng đều có thân lớn.

Xác thực độ tin cậy của mô hình nến Piercing Line

Các mô hình Piercing Line báo hiệu sự đảo chiều tăng giá. Tuy nhiên, nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào mô hình này. Các tín hiệu hỗ trợ khác nên được sử dụng đồng thời với mô hình nến Piercing Line. Giao dịch chống lại một xu hướng thống trị có thể rủi ro, vì vậy việc tìm kiếm nhiều tín hiệu xác nhận được khuyến khích để xác minh mô hình.

Ưu điểm:

- Xảy ra thường xuyên trong thị trường tài chính;

- Giảm tỷ lệ rủi ro;

- Mô hình nến Piercing Line rất dễ nhận biết đối với các nhà giao dịch mới

Nhược điểm:

- Chỉ báo hiệu các mô hình đảo chiều tăng giá;

- Giao dịch mô hình nến Piercing Line yêu cầu sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và bộ dao động;

- Phải xem xét xu hướng thị trường tổng thể chứ không chỉ mô hình nến riêng lẻ.