KienlongBank: Lợi nhuận quý 2/2022 tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UPCoM: KLB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 với thu nhập lãi thuần đạt 505,45 tỷ đồng, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm 2021. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận 92,27 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng mạnh, gấp 2,5 lần so với quý 2/2021, đạt hơn 13,9 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 26,12 tỷ đồng.

KienlongBank cũng ghi nhận đạt 221,28 tỷ đồng tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng trưởng 115% so với mức 103,08 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu nhập lãi thuần đạt 948,91 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 157,3 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng gấp 4 lần, đạt 44,1 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế KienlongBank đạt hơn 348,24 tỷ đồng.

Với kết quả này, KienlongBank đã thực hiện được 52% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu năm.

KienlongBank: Lợi nhuận quý 2/2022 tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ
Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 2/2022

Tại thời điểm 30/6/2022, tổng dư nợ cấp tín dụng tại KienlongBank đạt 39.398 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất ghi nhận 73.735 tỷ đồng. Về huy động vốn, tổng tiền gửi khách hàng ghi nhận 67.186 tỷ đồng. Kỳ này, tỉ lệ nợ xấu toàn hàng của KienlongBank duy trì ở mức thấp (dưới 2%), chỉ còn 1,35%.

Đặc biệt, kết thúc quý II, số lượng nhân sự làm việc trên toàn hệ thống KienlongBank là 3.419 người (tăng 134 người so với kỳ trước). Tổng thu nhập của cán bộ nhân viên toàn hệ thống kỳ này tăng gần 34% so với kỳ trước. Trong 8 tháng vừa qua, KienlongBank đã có 2 đợt điều chỉnh lương cho toàn thể cán bộ nhân viên với mức tăng lương toàn hệ thống khoảng 20%.

Được biết, trong năm nay, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 660 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 77.700 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 85.000 tỷ đồng và tỉ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, KienlongBank đã đảm bảo và gần như hoàn thành các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch đã đề ra.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra trước đó, KienlongBank cũng đặt quyết tâm và xác định tập trung chuyển đổi số vẫn là nòng cốt, kim chỉ nam phát triển lâu dài theo xu hướng tất yếu của thế giới. Từ đó, KienlongBank tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hiện đại vào các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.

Đồng thời, ngân hàng cũng nâng cao công tác quản trị theo các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, giám sát đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đáp ứng yêu cầu Basel II và quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Cũng trong năm 2022, KienlongBank sẽ thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 3.652 tỷ đồng lên 4.231 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 16%. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư kinh doanh, nguồn vốn cho đầu tư tài sản cố định, các hệ thống công nghệ thông tin cùng các trang thiết bị cơ sở vật chất, mở rộng hệ thống mạng lưới hoạt động của ngân hàng.