Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (Mã: KDC) vừa thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với 4.377 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 31%, lợi nhuận sau thuế đạt 501 tỷ đồng tăng 48% so với cùng kỳ.

Trong đó, nguồn lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính. Nguyên nhân là do tập đoàn tái cơ cấu trong hoạt động đầu tư như thoái vốn các khoản đầu tư Calofic, KIDO Foods và đầu tư mới vào mảng bánh Thọ Phát.

Nếu tính riêng quý II, doanh thu thuần KIDO ước đạt 2.317 tỷ đồng giảm 33%, lợi nhuận sau thuế khoảng 652 tỷ đồng tăng 198% so với quý II/2022. Đây cũng là quý có lợi nhuận cao nhất kể từ quý IV/2016.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng. Với 727 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, KIDO đã hoàn thành 81% kế hoạch lợi nhuận, 29% chỉ tiêu doanh thu.

KIDO báo lãi 6 tháng đạt 81% kế hoạch. Ảnh minh họa
KIDO báo lãi 6 tháng đạt 81% kế hoạch. Ảnh minh họa

KIDO cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn có chiến lược cơ cấu mạnh các ngành hàng, tập trung mạnh vào ngành hàng thực phẩm thiết yếu, tiếp tục tăng cường các hoạt động bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa trên thị trường. Theo đó, biên chi phí bán hàng để tạo ra doanh thu là 16%, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, biên chi phí quản lý doanh nghiệp để tạo ra doanh thu là 5%, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về hiệu quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay tăng 12% so với cùng kỳ năm trước (20% so với 8%). Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 17%, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và biên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 11%, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng cuối năm 2023, Tập đoàn KIDO cho biết tập trung vào 4 ngành hàng cốt lõi: Dầu ăn, gia vị, kem và bánh.