Văn bản giả mạo về dự án Ocean Hills. Ảnh Hương Ly
Văn bản giả mạo về dự án Ocean Hills. Ảnh Hương Ly

Hiện nay, trên một số trang mạng xã hội có đăng tải Công văn số 982/VB-UBND ngày 1/3/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chấp thuận chủ trương cho thi công dự án Ocean Hills.

UBND tỉnh khẳng định văn bản này là giả mạo, không phải do UBND tỉnh ban hành.

Để xử lý văn bản giả mạo nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa giao các sở, ban, ngành, đoàn thể; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, địa phương biết, không đăng tải, chia sẻ văn bản giả mạo trên các trang mạng xã hội; đồng thời, kịp thời thông báo với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nếu phát hiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng tải, chia sẻ văn bản giả mạo để xử lý theo đúng quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra và có hướng xử lý văn bản giả mạo nêu trên theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 30/5/2023.

Theo nội dung văn bản giả mạo, UBND tỉnh Khánh Hòa sau khi có tham mưu từ Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ bản đồng ý cho Công ty Cổ phần Tập đoàn INCO triển khai thi công dự án Ocean Hills sau ngày 19/3/2023 khi hoàn tất toàn bộ thủ tục theo quy định của pháp luật.

Văn bản giả mạo này còn nêu: UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn INCO phối hợp với chính quyền địa phương (UBND TP. Nha Trang, UBND phường Vĩnh Hòa) sớm triển khai các công tác động thổ - khởi công theo đúng quy định của pháp luật và tuân thủ nguyên tắc nhanh - gọn - chính xác; giao Sở Xây dựng tiếp tục bám sát, đôn đốc, theo dõi, báo cáo tình hình dự án Ocean Hills theo tuần để việc triển khai thi công của Công ty Cổ phần Tập đoàn INCO diễn ra theo kế hoạch của cuộc họp ngày 23/2/2023.