Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã: KBC) vừa công bố về việc mua lại 7,5 triệu trái phiếu trước hạn có mã KBC121020, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn là 4/5. Ngày thanh toán là 24/5.

Lãi suất cố định là 10,8%/năm, tỷ lệ mua lại là 2:1 (người sở hữu cứ 2 trái phiếu được quyền bán lại 1 trái phiếu). Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu KBC121020 sẽ bằng mệnh giá trái phiếu cộng với (+) lãi được hưởng từ ngày 24/12/2022 đến và không bao gồm ngày 24/5/2023 (151 ngày tính lãi). Giá mua lại với mỗi trái phiếu được làm tròn là 104.468 đồng.

Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho KBC từ ngày 11/5 đến ngày 15/5.

Cũng liên quan đến mã trái phiếu nói trên, cách đây không lâu, KBC cho biết đã và đang "chuẩn bị sẵn nguồn vốn để thực hiện thanh toán đúng hạn hoặc mua lại trước hạn" lô trái phiếu này.

Theo tìm hiểu, trái phiếu có mã KBC121020 có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 24/6/2021 và đáo hạn ngày 24/6/2023. Lãi suất cố định được áp dụng là 10,8%/năm. Đây là trái phiếu ba không, tức là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Theo công bố của KBC, tại thời điểm 1/1/2023, tổng dư nợ trái phiếu của công ty là 3.900 tỷ đồng. Trong đó, 2.400 tỷ đồng là trái phiếu phát hành riêng lẻ và 1.500 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng.

Kinh Bắc (KBC) lên kế hoạch mua lại một nửa lô trái phiếu mệnh giá 1.500 tỷ đồng. Ảnh: Mekongasean
Kinh Bắc (KBC) lên kế hoạch mua lại một nửa lô trái phiếu mệnh giá 1.500 tỷ đồng. Ảnh: Mekongasean

Ngày 9/4, công ty cho biết trong bối cảnh thị trường vốn gặp khó khăn, đặc biệt là thị trường trái phiếu bị mất niềm tin với nhà đầu tư, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện chiến lược ưu tiên dùng nguồn lực tài chính để thanh toán đúng hạn và mua lại trước hạn trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 2.400 tỷ đồng trong quý I.

Cụ thể, KBC đã trả nợ đúng hạn trái phiếu KBCH2123001 đáo hạn ngày 22/2/2023, tổng trị giá 400 tỷ đồng.

Công ty cũng đã mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu có mã KBCH2123002 đáo hạn ngày 3/6/2023, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng, hoàn tất thanh toán vào ngày 5/4/2023.

Công ty cũng mua trước hạn toàn bộ lô trái phiếu KBCH2123004 đáo hạn ngày 11/11/2024, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng, hoàn tất thanh toán vào ngày 31/3 vừa qua.

Về tình hình kinh doanh,trong quý 4, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu âm 331,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2021 đạt 1.169,35 tỷ đồng. Với giá vốn bán hàng âm 39 tỷ đồng, KBC ghi nhận lỗ gộp 292,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn 77% lên 103,5 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm mạnh từ 70,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước xuống còn 5,3 tỷ đồng, chi phí lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lên, lỗ từ công ty liên kết là 10 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 407,6 tỷ đồng. Khấu trừ đi các chi phí, quý 4/2022 KBC lỗ ròng 482,4 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, Kinh Bắc đạt tổng doanh thu 957,34 tỷ đồng, giảm đến 77% so với cùng kỳ 2021 và về đáy 10 năm. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn báo lãi trước thuế gần 1.719 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2021, chủ yếu tới từ 2.199,24 tỷ đồng lãi từ công ty liên kết. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.595,67 tỷ đồng, tăng 18%.