eMagazine
[Infographic] Mức thu phí sử dụng đường bộ từ 1/10/2021

15:57 | 03/10/2021

Theo Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 của Bộ Tài chính, từ 1/10/2021, mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh là 130.000 đ/tháng xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ 390.000 đ/tháng…
[Infographic] Mức thu phí sử dụng đường bộ từ 1/10/2021

https://moitruong.net.vn/infographic-muc-thu-phi-su-dung-duong-bo-tu-1-10-2021/

https://moitruong.net.vn/infographic-muc-thu-phi-su-dung-duong-bo-tu-1-10-2021/