Sau khi tra cứu và biết số điểm đạt được tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, thí sinh cần nhớ các lưu ý quan trọng để đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo đúng quy định.

Cụ thể, nếu thấy điểm số chưa phản ánh đúng bài thi của mình, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo gửi đến đơn vị mà mình đăng ký dự thi theo mẫu đơn dưới đây:

Thi1a

Thời gian nộp Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2022

Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGĐT quy định về phúc khảo bài thi như sau:

- Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi;

- Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi.

- Nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

- Trong 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Cụ thể, theo lịch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 ban hành kèm Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được nộp Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT từ ngày 24/7 đến hết ngày 03/8/2022.

Chậm nhất ngày 18/8/2022, thí sinh có Đơn xin phúc khảo sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Bên cnahj đó, theo Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp THPT, kết quả chấm phúc khảo bài thi xử lý như sau:

- Nếu kết quả chấm của 02 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo;

- Nếu kết quả chấm của 02 cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì chấm phúc khảo lần thứ ba:

  • Nếu kết quả chấm của 2/3 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo.
  • Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo.

- Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Quy định về việc chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2022

nguong-dam-bao-chat-luong-copy-1658720351696192816414

Tối thiểu 3 người làm phách mới cho bài thi tự luận phúc khảo

Đối với chấm phúc khảo bài thi tự luận, Bộ GD&ĐT quy định Ban Làm phách cử tối thiểu 03 người để thực hiện làm phách mới cho các bài thi của thí sinh có đơn phúc khảo. Người làm phách phải được cách ly triệt để từ khi thực hiện nhiệm vụ làm phách đến khi hoàn thành việc chấm phúc khảo.

Việc làm phách mới cho các bài thi được Ban Làm phách thực hiện theo quy trình làm phách 1 vòng bằng Phần mềm Hỗ trợ chấm thi do Bộ GD&ĐT cung cấp hoặc làm phách thủ công; dán kín số phách cũ và đánh số phách mới trước khi bàn giao các túi bài thi đã được làm phách mới cho Ban Thư ký Hội đồng thi.

Ban Phúc khảo bài thi tự luận tổ chức chấm lại bài thi theo hướng dẫn chấm, bảo đảm đúng nguyên tắc 02 cán bộ chấm thi chấm độc lập trên một bài thi.

Chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm

Bộ GD&ĐT cho biết, chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm được thực hiện theo khoản 5 Điều 33 Quy chế thi.

Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm nhận thông tin tài khoản phúc khảo trên phần mềm từ Bộ GD&ĐT gửi bằng email qlthi@moet.gov.vn (việc nhận email về Bộ GDĐT được thực hiện bên ngoài khu vực chấm phúc khảo).

Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm nhận CD chứa dữ liệu phúc khảo (tệp tin Excel chứa danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo theo môn thi), CD chứa thông tin khi chấm (của Ban Chấm thi trắc nghiệm đã bàn giao cho Hội đồng thi), các máy quét, máy chủ và các máy trạm, … từ Hội đồng thi.

Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm nhập dữ liệu phúc khảo vào Phần mềm, thực hiện kiểm tra bài thi của thí sinh có đề nghị phúc khảo để đối chiếu từng câu trả lời trên Phiếu TLTN của thí sinh với ảnh quét và kết quả nhận dạng sau sửa lỗi trên Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm đã lưu trong quá trình chấm thi. Nếu phát hiện có sai sót thì thực hiện điều chỉnh trên phần mềm chấm thi trắc nghiệm để chấm điểm và xuất báo cáo phúc khảo.

Sau khi chấm xong, Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm thực hiện xuất dữ liệu báo cáo (CD4). Thời hạn gửi đĩa dữ liệu kết quả phúc khảo bài thi trắc nghiệm CD4 và hoàn thành công tác phúc khảo bài thi trắc nghiệm thực hiện theo Lịch Công tác Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Khi hoàn thành công tác chấm phúc khảo, phải niêm phong ổ đĩa của máy chủ chứa dữ liệu chấm thi trắc nghiệm dưới sự giám sát của Trưởng ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm, thanh tra, công an; niêm phong riêng các bài thi trắc nghiệm, các bài thi tự luận đã phúc khảo kèm theo phách.