Ngày 30/8, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) thông báo bổ sung 7 cổ phiếu vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), gồm: ASP của Tập đoàn Dầu khí An Pha (HoSE: ASP), BCE của Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HoSE: BCE), LEC của Bất động sản Điện lực Miền Trung (HoSE: LEC), MHC của MHC (HoSE: MHC), SBV của Siam Brothers Việt Nam (HoSE: SBV), VDS của Chứng khoán Rồng Việt (HoSE: VDS) và VIP của Vận tải Xăng dầu Vipco (HoSE: VIP).

HoSE: Thêm 07 mã cổ phiếu bị cắt giao dịch ký quỹ
Thêm 7 cổ phiếu vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Theo HoSE.
HoSE: Thêm 07 mã cổ phiếu bị cắt giao dịch ký quỹ
Thêm 7 cổ phiếu vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin). Theo HoSE.

Các cổ phiếu nêu trên bị cắt margin với cùng nguyên do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2022 âm.

Đáng chú ý trong danh sách này có 105 triệu cổ phiếu VDS của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Trong 6 tháng đầu năm 2022, VDS ghi nhận doanh thu đạt 440 tỷ đồng, giảm gần 18% cùng kỳ năm 2021, lỗ sau thuế hơn 141 tỷ đồng so với mức lãi 251 tỷ trong cùng thời điểm.

Trước đó, cổ phiếu ITA của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo và cổ phiếu AGM của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) cũng đã bị đưa vào danh sách này.

Như vậy, tính đến 30/8, danh sách chứng khoán bị cắt margin của HoSE tăng lên thành 66 mã. Trong đó, một mã thuộc VN30 là VIC của Vingroup (HoSE: VIC).

HoSE: Thêm 07 mã cổ phiếu bị cắt giao dịch ký quỹ

Mới đây, Vingroup vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên với doanh thu thuần 31.623 tỷ đồng, giảm 48%. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm 75,3% còn 9.058 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Vingroup vẫn đạt 5.846 tỷ đồng, tăng 63,8% so với cùng kỳ.

Như vậy, cổ phiếu VIC dự kiến chuẩn bị được cấp margin trở lại trong thời gian tới. Trước đó, mã này bị cắt margin từ ngày 5/4 vì ghi nhận lỗ 7.558 tỷ đồng năm 2021. Nguyên nhân lỗ do tài trợ 6.072 tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống Covid-19 và trích lập dự phòng 4.494 tỷ đồng để thanh toán cho các khoản phí trả cho các nhà cung cấp do kết thúc hợp đồng liên quan đến quyết định ngừng sản xuất xe để tập trung sang xe điện.

Một mã khác cũng sắp rời danh sách cắt margin là VNS của Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, HoSE: VNS). Sau 2 năm lỗ vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và sự xuất hiện của taxi công nghệ, kết quả kinh doanh của Vinasun đã có dấu hiệu cải thiện trong năm 2022. Nửa đầu năm, Vinasun có doanh thu hơn 411 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với giai đoạn năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 68 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 95 tỷ đồng. HoSE đã thông báo đưa cổ phiếu VNS ra khỏi diện kiểm soát từ 5/9.