Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm

Ghi nhận những ý kiến góp ý tâm huyết và trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, phát triển Thủ đô không phải trách nhiệm của riêng Thủ đô mà còn là trách nhiệm của cả nước. Luật Thủ đô (sửa đổi) phải giúp Hà Nội giải quyết được những hạn chế, bất cập hiện nay trước hết là cơ chế, chính sách tài chính để đầu tư phát triển hạ tầng, xử lý ô nhiễm môi trường, di dời các cơ sở y tế, giáo dục ra khỏi nội đô, cải tạo chung cư cũ. Từ nay đến khi Quốc hội thông qua dự thảo Luật, đồng chí Nguyễn Văn Phong chỉ đạo Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội tiếp tục tổ chức các hội thảo lĩnh hội các ý kiến góp ý trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, về 3 nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đang được triển khai cùng lúc là lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội và xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các đề xuất đưa ra phải thực tiễn, khả thi giúp Hà Nội phát triển trong trung hạn, dài hạn, trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp, an ninh an toàn, xứng với truyền thống mục tiêu là văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển…

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội thảo "Góp ý Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)" đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học đến từ hơn 70 Đại học, trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên địa bàn thành phố. Sự tham gia và đóng góp ý kiến của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã góp phần quan trọng vào thành công của Hội thảo.

Tại Hội thảo đã có 13 ý kiến phát biểu tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các chuyên gia, các nhà khoa học, lãnh đạo các trường Đại học, Học viện… Ban Tổ chức tiếp thu ý kiến và đánh giá các ý kiến đồng thuận với các Dự thảo Luật cập nhật. Các ý kiến đều tiếp tục khẳng định những vấn đề mang tính chất quan điểm, nguyên tắc trong xây dựng dự án Luật Thủ đô sửa đổi, đó là: thể chế hóa các chủ trương nhiệm vụ giải pháp của Đảng về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội; các cơ chế chính sách đưa vào luật đảm bảo cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội cho Thủ đô; tính thống nhất, đồng bộ của Dự thảo Luật Thủ đô, phải nằm trong tổng thể hê thống pháp luật Việt Nam. Bên cạnh đó, Luật Thủ đô phải khắc phục điểm nghẽn…

Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn phát biểu bế mạc Hội thảo

Hội thảo đã tập trung tham luận, góp ý cụ thể vào Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) với nội dung chủ yếu: Tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Thu hút, sử dụng nguồn lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô; Nâng cao năng lực tài chính-ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển Thủ đô; Phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông; Xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, quản lý sử dụng đất đai; đào tạo giáo dục Thủ đô và phát triển văn hóa; Huy động, sử dụng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Bên cạnh đó, vẫn còn không ít ý kiến băn khoăn, trăn trở về tính thống nhất, đồng bộ của Dự thảo với hệ thống pháp luật hiện hành; về yêu cầu tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại của bộ máy chính quyền Thủ đô; về sự vượt trội, đột phá trong các cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô trong công tác tổ chức cán bộ, thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng, phát triển, quản lý thủ đô, tài chính ngân sách và huy động nguồn lực đầu tư và phát triển Thủ đô…

"Luật Thủ đô là vấn đề khó, phạm vi điều chỉnh rộng, phức tạp nên có nhiều ý kiến khác nhau. Trân trọng cảm ơn sự tham gia và đóng góp ý kiến của các quý vị đại biểu, khách quý, các nhà khoa học. Các ý kiến tham luận, góp ý của đội ngũ các nhà khoa học tại Hội thảo sẽ được thành phố Hà Nội, Ban Soạn thảo, các cơ quan chức năng xem xét, nghiên cứu nhằm bổ sung các luận cứ khoa học kịp thời bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền", Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội nêu rõ.