Hoàng Anh Gia Lai (HAG) nói gì khi bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã ck: HAG) mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Theo báo cáo soát xét, tại ngày 30/6/2023, HAGL ghi nhận tổng dư nợ vay là 8.084,8 tỷ đồng, trong đó bao gồm 4.114,7 tỷ vay ngắn hạn và 3.970 tỷ dài hạn.

Bên cạnh đó, cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét, lợi nhuận nửa đầu năm 2023 của HAG ghi nhận đạt 385,1 tỷ đồng, giảm 137,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, và giảm 20 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Theo đơn vị kiểm toán Ernst & Young, tại ngày 30/6/2023, Hoàng Anh Gia Lai lỗ lũy kế 2.959 tỷ đồng và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 2.004 tỷ đồng. Điều này khiến công ty kiểm toán thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

HAGL cho biết tại ngày lập báo cáo soát xét, công ty đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác, dòng tiền từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các cổ đông, tiền đi vay các ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Tập đoàn cũng thông tin đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan. Đồng thời, HAGL cũng đang trong đàm phán tái cơ cấu một số khoản nợ quá hạn đồng thời hoạt động kinh doanh từ heo, chuối tiếp tục tạo ra nguồn tiền lớn trong 2023.

Theo đó Hoàng Anh Gia Lai cho rằng, công ty có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư ngày 20/8, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị chia sẻ năm 2023, HAGL dự kiến có lãi như kế hoạch, trả 1.000 tỷ đồng nợ cho ngân hàng, cùng với nguồn tiền từ HAGL Agrico. Từ 2024, công ty kỳ vọng có lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng và dùng để trả nợ.

Mới đây, Công ty Hoàng Anh Gia Lai vừa có tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty cho biết, đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng không quá 100 người. Thời gian chào bán dự kiến là ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với việc chào bán 130 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/đơn vị, HAGL dự thu về 1.300 tỷ đồng.

Với số tiền này, tập đoàn dự kiến sẽ dùng 323 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do công ty phát hành ngày 18/6/2012; 277 tỷ đồng sẽ dùng để cơ cấu lại các khoản nợ vay tại ngân hàng TMCP Tiên Phong cho công ty con của công ty là CTCP Gia súc Lơ Pang và 700 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai

Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2023, Công ty HAGL ghi nhận doanh thu 3.144,86 tỷ đồng, tăng 54,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 385,2 tỷ đồng, giảm 26,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,9%, xuống còn 20%.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong nửa đầu năm 2023, Công ty HAGL ghi nhận lỗ 113,16 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 216,66 tỷ đồng.

Như vậy, trong nửa đầu năm 2023, lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty có lãi chủ yếu nhờ đóng góp của doanh thu tài chính và lợi nhuận khác.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu tài chính ghi nhận 255,8 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận 239,8 tỷ đồng lãi tiền cho vay; lợi nhuận khác ghi nhận 239,9 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận lãi từ giao dịch mua rẻ là 270,3 tỷ đồng.

Trong đó, ngày 1/4/2023, Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng, một công ty con của Công ty HAGL đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn chủ sở hữu trong Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bolaven từ các cổ đông hiện hữu và đồng thời thực hiện việc chuyển đổi các khoản phải thu từ Bolaven thành khoản đầu tư với giá trị 173,9 tỷ đồng. Theo đó, Bolaven đã trở thành công ty con của Công ty HAGL, đồng thời sở hữu thêm 466,74 ha đất canh tác nông nghiệp tại Lào.

Ngày 8/3/2023, việc đánh giá lại giá trị tài sản thuần của Bolaven đã được thực hiện, giá trị hợp lý mua của tổng tài sản là 449,6 tỷ đồng, lãi từ giao dịch là 275,8 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai mới hoàn thành 34,1% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/8, cổ phiếu HAG đạt 9.180 đồng/cp.