Nhiều doanh nghiệp bị cắt margin vì tổng hợp của hơn 1 hoặc nhiều lý do; trong đó, có các lý do như bị cảnh báo, bị kiểm soát, lỗ sau thuế tại BCTC bán niên soát xét, hoặc đang trong diện bị đình chỉ giao dịch.

Có 3 doanh nghiệp thuộc nhóm có khả năng bị hủy niêm yết là CKV, HGM, PVL. Hai doanh nghiệp niêm yết dưới 6 tháng là DVM và PCH.

Một số gương mặt cổ phiếu đáng chú ý có thể kể đến APS, ART, BII, SHS, KLF, MAC, OCH, PTI, SDA, SD6, SMT,...

Các họ cổ phiếu như Sông Đà, Licogi, Lilama tiếp tục đóng góp nhiều "gương mặt thân quen".

BII tiếp tục vào danh sách không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch margin, với lý do cổ phiếu thuộc diện cảnh báo và chậm công bố BCTC bán niên 2022 soát xét quá thời hạn quy định.

L14 cũng tiếp tục bị cắt margin vì lỗ tại BCTC soát xét bán niên 2022. Trên thực tế, cổ phiếu L14 đã bị cắt margin từ ngày 19/08 với cùng lý do trên, dù đã giảm lỗ từ 234 tỷ đồng xuống còn 24 tỷ đồng hậu soát xét.

HNX: 84 doanh nghiệp bị cắt margin trong quý IV/2022
Nguồn: HNX