Hapaco (HAP) dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 48,3 tỷ đồng

Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã chứng khoán HAP - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 146,02 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 56,8% và giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 12,3% lên 24,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 207,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 23,77 tỷ đồng lên 35,24 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 98,1%, tương ứng giảm 37,93 tỷ đồng về 0,74 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 96,2%, tương ứng giảm 8,95 tỷ đồng về 0,35 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 44,3%, tương ứng giảm 11,43 tỷ đồng về 14,38 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp tăng nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm chủ yếu do hụt doanh thu tài chính, cũng như lãi từ công ty liên doanh, liên kết.

Hapaco (HAP) dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 48,3 tỷ đồng, Nhựa Việt Nam (VNP) thoát lỗ ngoạn mục

Lũy kế trong năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 497,67 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 41,97 tỷ đồng, lần lượt tăng 48,8% và 23,2% so với thực hiện trong năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, công ty đặt kế hoạch với doanh thu là 470 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 80 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 52,12 tỷ đồng, công ty không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 65,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 48,3 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 22,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 17,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính 8,9 tỷ đồng.

Được biết, từ năm 2016 tới nay chưa năm nào công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm, đây là năm đầu tiên ghi nhận dòng tiền âm kỷ lục 48,3 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của HAP giảm nhẹ 0,8% so với đầu năm về 801,96 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 314,5 tỷ đồng, chiếm 39,2% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 232,8 tỷ đồng, chiếm 29% tổng tài sản; tồn kho đạt 88,3 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản.

Trong năm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 23,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 60,7 tỷ đồng lên 314,5 tỷ đồng. Trong đó, 232,3 tỷ đồng là phải thu ngắn hạn khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu HAP đóng cửa giá tham chiếu 12.150 đồng/cổ phiếu.

Nhựa Việt Nam (VNP):Năm 2021 thoát lỗ nhờ lãi từ công ty liên doanh, liên kết

Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam (Vinaplast, mã chứng khoán VNP - UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, Công ty ghi nhận doanh thu giảm 5,5% so với cùng kỳ về 81,57 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 4,75 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,64 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 8% về chỉ còn 2,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 69,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 4,79 tỷ đồng về 2,14 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 37,7%, tương ứng giảm 2,46 tỷ đồng về 4,07 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 71,3%, tương ứng giảm 7,95 tỷ đồng về 3,2 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm nhẹ 0,06 tỷ đồng về 8,43 tỷ đồng.

Hapaco (HAP) dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 48,3 tỷ đồng, Nhựa Việt Nam (VNP) thoát lỗ ngoạn mục

Xét về hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV/2021, lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính ghi nhận lỗ 5,13 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 10,75 tỷ đồng. Công ty chỉ thoát lỗ nhờ việc ghi nhận lãi 8,43 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết.

Công ty cho biết thêm, nguyên có lãi trong kỳ này chủ yếu do chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước, chi phí quản lý giảm do trong kỳ công ty hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu 348,05 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 75,02 tỷ đồng, lần lượt tăng 88,1% và 178,2% so với thực hiện trong năm 2020. Trong đó, lãi chủ yếu trong năm tài chính do ghi nhận lãi 77,9 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, liên kết.

Hapaco (HAP) dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục 48,3 tỷ đồng, Nhựa Việt Nam (VNP) thoát lỗ ngoạn mục

Trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 1.731 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 15 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, công ty hoàn thành 500% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của VNP tăng 3,5% so với đầu năm lên 458 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu đầu tư tài chính dài hạn đạt 167,7 tỷ đồng, chiếm 36,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 153,8 tỷ đồng, chiếm 33,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 50,4 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản.

Công ty cho biết thêm đang đầu tư 89,7 tỷ đồng vào Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina; 16,96 tỷ đồng vào CTCP Nhựa Vân Đồn; 15,28 tỷ đồng vào Công ty TNHH Liên Doanh Việt Thái PlastChem…

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu VNP giảm 400 đồng về 22.600 đồng/cổ phiếu.