Cụ thể, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB, mã chứng khoán: SHB) vừa công bố ngày 25/7/2023 là ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%, tức cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ được nhận 18 cổ phiếu.

Vốn điều lệ của SHB sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức sẽ tăng thêm hơn 5.520 tỷ đồng, lên mức 36.194 tỷ đồng.

Trước đó, SHB cũng đã nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18% và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Sau khi thực hiện 2 phương án trên, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ 30.674 tỷ đồng lên mức 36.645 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã chứng khoán: HDB) cũng công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị chấp thuận ngày 20/7 là đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%. Vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 25.303 tỷ đồng lên trên 29.076 tỷ đồng.

Như vậy, cùng với cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10% được chi trả hồi đầu tháng 6 vừa qua, cổ đông của HDBank năm nay tiếp tục nhận cổ tức với tổng tỷ lệ 25%.

Tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), kế hoạch chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cũng được công bố là ngày 7/7. Nam A Bank sẽ phát hành thêm hơn 211,6 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 100:25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Bên cạnh đó, một số ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng cho cổ đông và đang trong những thủ tục cuối cùng để phát hành.

Hồi cuối tháng 5/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp thuận việc Vietcombank tăng vốn điều lệ từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng, theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019, 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietcombank năm 2022 đã thông qua phương án phát hành gần 856,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 18,1% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 181 cổ phiếu mới). Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ Vietcombank sẽ tăng thêm gần 8.566 tỷ đồng, từ 47.325 tỷ đồng lên 55.891 tỷ đồng.

Các ngân hàng dồn dập chia cổ tức. Ảnh minh họa: HDBank
Các ngân hàng dồn dập chia cổ tức. Ảnh minh họa: HDBank

Mới đây, NHNN cũng vừa có văn bản cho phép OCB tăng vốn điều lệ thêm 6.849 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành gần 685 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ 50% cho cổ đông hiện hữu. Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng tăng từ 13.699 tỷ đồng lên 20.548 tỷ đồng.

SeABank cũng công bố nhận được công văn của NHNN về việc chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm 5.500 tỷ đồng. Trong đó, SeABank sẽ tăng vốn thêm tối đa 2.952 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ xấp xỉ 14,5%.

Theo quy định hiện hành, cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu đều phải nộp 5% thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời, giá cổ phiếu trên thị trường cũng sẽ bị điều chỉnh tương ứng với số cổ tức mà ngân hàng chi trả trên mỗi cổ phiếu.

Dù vậy, việc được chia cổ tức bằng tiền mặt là thông tin vui cho các cổ đông khi được nhận “tiền tươi thóc thật” từ lợi nhuận mà ngân hàng làm ra. Bên cạnh đó, việc chia cổ tức bằng tiền mặt cũng cho thấy sự tự tin của ban lãnh đạo về nền tảng vốn cũng như dòng tiền của ngân hàng.

Đối với hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu, đây được coi là thu nhập của nhà đầu tư, nhưng trong nhiều trường hợp nhà đầu tư không được hưởng gì. Sự thực là khi doanh nghiệp chia cổ tức bằng cổ phiếu, bản thân các chỉ số tài chính của doanh nghiệp như quy mô vốn, tài sản không thay đổi, chỉ có số lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm, nhưng giá trị giảm đi.

Theo đó, vào các ngày chốt trả cổ tức bằng cổ phiếu, giá cổ phiếu sẽ giảm đi tương ứng so với % cổ phiếu trả cổ tức. Do vậy, về bản chất tài sản của nhà đầu tư không tăng trong khi vẫn phải chịu thu, chưa kể khi nhà đầu tư nếu bán cổ phiếu cổ tức nhận được cũng phải chịu thuế thu nhập 0,1% và nhiều khoản phí khác.