Cụ thể: Ngày 10/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Chứng khoán KIS Việt Nam (quận 1, TP HCM) với số tiền 137,5 triệu đồng vào ngày 9-11 do vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

"Kiểm tra chọn mẫu trong giai đoạn từ ngày 13/8/2021 đến ngày 8/4/2022 cho thấy tại một số thời điểm, công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán" - UBCKNN thông tin.

, Cùng ngàyUBCKNN tiếp tục công bố thêm về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, mã chứng khoán: KLF) với tổng số tiền 242,5 triệu đồng vào ngày 8/11.

Theo đó, KLF bị phạt 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Hàng loạt doanh nghiệp bị UBCKNN 'chỉ mặt' vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Trước đó, UBNCKNN đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần Sông Đà 2 (mã chứng khoán : SD2) số tiền 77,5 triệu đồng do Công ty không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, SD2 không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu gồm Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2021.

Ngoài ra, SD2 cũng không công bố thông tin đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu gồm miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Trường; miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng - bà Phạm Thị; bổ nhiệm phụ trách Phòng tài chính kế toán - ông Lê Mạnh Đoàn.

Bên cạnh đó, SD2 không giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022; miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc - ông Đào Đức Phong và thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (ngày họp 28/02/2022).