Cụ thể, Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục thực hiện công khai nợ thuế đối với 2.026 người nộp thuế với số nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất là 6.387 tỷ đồng, gồm 1.496 người nộp thuế có số thuế nợ khả năng thu 5.748 tỷ đồng và 530 người nộp thuế có số nợ thuế khó thu với hơn 638 tỷ đồng. Đây là các trường hợp Cục Thuế TP Hà Nội đã thực hiện công khai nợ thuế năm trước.

Đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long với số nợ hơn 384,6 tỷ đồng. Tiếp đến là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ với số nợ hơn 177,5 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội với số nợ thuế 138,2 tỷ đồng… Trong danh sách dài các đơn vị chưa nộp thuế còn có các cái tên như Công ty Cổ phần Quốc tế CT Việt Nam, Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà, Công ty TNHH Đá quý Thế giới…

Cũng theo Cục Thuế Hà Nội, trước khi công khai danh sách nợ thuế lần này, cơ quan thuế đã nhiều lần tổ chức các buổi làm việc, đối thoại với các đơn vị nợ thuế để đôn đốc thu nợ để tìm hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế có thể khơi thông hoạt động sản xuất kinh doanh, có cơ hội hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước bằng các biện pháp gia hạn, nộp dần tiền nợ thuế…

Cục thuế Hà nội công bố dánh sách NNT nợ thuế, phí và tiền chậm nộp.
Cục thuế Hà nội công bố dánh sách NNT nợ thuế, phí và tiền chậm nộp...

Theo Cục thuế Hà Nội, đây là những đơn vị trước đó đã công khai, nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Cục Thuế Hà Nội đã qua rà soát đến thời điểm cuối tháng 4/2021 nhưng những người nộp thuế này vẫn còn nợ thuế. Việc công khai nàyđã loại trừ các doanh nghiệp có khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Với các khoản thu còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý có thẩm quyền xem xét, xử lý…

Đại diện Cục Thuế TP Hà Nội cho biết, bên cạnh việc ưu tiên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN nợ thuế, nhiều giải pháp mạnh tay theo quy định đã được cơ quan thuế triển khai.

Theo đó, đối với các trường hợp nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước hoặc hết thời hạn chấp hành các quyết định hành chính về quản lý thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành, Cục thuế TP Hà Nội sẽ tiến hành công khai nợ thuế khi bảo đảm cơ quan thuế đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ, DN không có phát sinh vướng mắc hoặc khiếu kiện, khiếu nại.

Ngoài ra, việc cưỡng chế tài khoản, cưỡng chế hóa đơn với các đơn vị nợ thuế cũng được cơ quan thuế triển khai theo quy định.