Nhà Khang Điền (KDH): Hai tổ chức nước ngoài liên quan đến lãnh đạo thoái sạch vốn
Hai tổ chức nước ngoài liên quan đến lãnh đạo Nhà Khang Điền thoái sạch vốn.

Theo đó, Delta Global Financial Holdings Private Limited (Singapore) đã bán 110.000 cổ phần, tương đương 0,016% vốn điều lệ và Kiwoom Vietnam Tomorrow Securities Master Fund [Equity] (Hàn Quốc) đã bán 126.693 cổ phần, tương đương 0,018% vốn điều lệ của Khang Điền. Phương thức giao dịch đều là khớp lệnh.

Đây đều là toàn bộ số cổ phiếu mà hai tổ chức này nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch. Sau giao dịch, hai tổ chức này không còn là cổ đông của Nhà Khang Điền.

Về quan hệ với Nhà Khang Điền, cả hai tổ chức nói trên đều có liên quan đến hai lãnh đạo củ Nhà Khang Điền là Thành viên HĐQT, bà Nguyễn Thị Diệu Phương và Thành viên Ban kiểm soát, bà Vương Hoàng Thảo Linh.

Trước đó, KDH thông qua việc công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Kim Phát, đồng ý giải thể Công ty TNHH Phát triển Bất động sản (BĐS) Phú Hải.

BĐS Kim Phát là đơn vị do Khang Điền nắm 99,9% vốn điều lệ và là đơn vị nắm 99,9% vốn điều lệ của BĐS Phú Hải. Do đó, tại báo cáo tài chính quý 3/2022, BĐS Kim Phát được ghi nhận là công ty con gián tiếp của Khang Điền, tỷ lệ sở hữu là 99,8% và tỷ lệ biểu quyết là 99,9% và được hợp nhất kết quả kinh doanh vào báo cáo tài chính Khang Điền.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 30/12, KDH giảm còn 27.700 đồng/cổ phiếu.